Valg til Europa-Parlamentet 2024

Søndag den 9. juni 2024 blev der afholdt valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet.

På denne side vil du finde oplysninger om valg til Europa-Parlamentet den 9. juni 2024.

Mere information om valget

Vælgere kan brevstemme i Borgerservice i Grenaa, Auning og Ørsted, hvis de er forhindret i at møde personligt frem for at stemme på valgdagen.

Der vil kunne brevstemmes fra og med den 29. april 2024 til og med den 6. juni 2024 i Borgerservice på følgende tidspunkter:
(Dette kræver ikke tidsbestilling, der skal blot trækkes nummer ved ankomst)

Borgerservice i Grenaa:

Mandage - onsdage: kl. 10.00 - 15.00
Torsdage: kl. 10.00 - 17.00
Fredage: kl. 10.00 - 12.00

Borgerservice i Auning:

Tirsdage: kl. 10.00 - 15.00

Borgerservice i Ørsted:

Mandage: kl. 10.00 - 15.00 (lukket mandag den 20. maj 2024)

Herudover holder Borgerservice i Grenaa, Auning og Ørsted åbent for brevstemning lørdag den 25. maj 2024 kl. 10.00 – 12.00 og lørdag den 1. juni 2024 kl. 10.00 – 12.00.

Grundlovsdag, onsdag den 5. juni 2024 er der åbent i Borgerservice Grenaa fra kl. 10.00 til 12.00. Torsdag den 6. juni er der åbent i Borgerservice Grenaa, Auning og Ørsted fra kl. 9.00 til 17.00.

Der er lukket alle helligdage, onsdag den 1. maj 2024 og fredag den 10. maj 2024.

Der gøres opmærksom på, at man godt kan brevstemme uden fremvisning af valgkort. I stedet skal der fremvises gyldig legitimation i form af pas, kørekort, sundhedskort eller lignende.

Ved brevstemmeafgivningen i Borgerservice stilles der filtpen, lup og LED-lampe til rådighed, og på Grenaa Rådhus tillige et hæve-/sænkebord og CCTV.

Vælgere kan brevstemme i eget hjem, hvis man ikke kan møde op på afstemningsstedet på grund af sygdom eller manglende førlighed.

Ønsker man at brevstemme i eget hjem, skal man søge om det.

En særlig blanket hertil kan hentes på  Indenrigs- og Sundhedsministeriets hjemmeside (pdf) eller ved personlig henvendelse hos Borgerservice.

Blanketten kan også sendes efter aftale på tlf. 89 59 10 15.

Blanketten kan desuden fås hos en medarbejder i den kommunale hjemmepleje.

Efter reglerne kan der tidligst søges om at kunne brevstemme i eget hjem 4 uger før valgdagen, hvilket er søndag den 12. maj 2024 og senest 12 dage før valgdagen, hvilket er tirsdag den 28. maj kl. 18.00.

Tirsdag den 28. maj 2024 er det kun Borgerservice i Grenaa, der har åbent til kl. 18.00.

Umiddelbart efter den 28. maj får man nærmere besked om, hvornår man får besøg af brevstemmemodtagerne.

Bemærk, at valgstederne åbner kl. 9 og lukker kl. 20.

Oversigt over Norddjurs Kommunes valgsteder.

Afstemningssteder

  • Grenaa Idrætscenter, Ydesvej 2
  • Kulturhuset Pavillonen, Grenaa
  • Kulturhus Stationen, Trustrup
  • Nørre-Djurs Hallen, Glesborg
  • Ørum Aktiv Center, Ørum
  • Rougsø-Hallen, Ørsted
  • Allingåbro Idrætshal, Allingåbro
  • Vivild Gymnastik- og Idrætsefterskole, Vivild
  • Auning-Hallerne, Auning
  • Anholt skole, Anholt

Dit afstemningssted vil fremgå af valgkortet, som bliver tilsendt i ugen inden valget.

Valgkortet vil være vælgeren i hænde senest tirsdag den 4. juni 2024.

Valgkortet indeholder oplysning om vælgerens navn og adresse, nummer på valglisten, afstemningssted og tid for afstemningen.

Har man ikke senest 5 dage før valgdagen – tirsdag den 4. juni 2024 – modtaget valgkort, skal man hurtigst muligt henvende sig til Borgerservice.

Det samme gælder, hvis man ønsker at gøre opmærksom på en fejl i valgkortet.

Hvis du har nedsat førlighed eller har et handicap, der gør, at du ikke er i stand til at stemme på det afstemningssted, du er tilknyttet, kan du søge om at stemme på et andet afstemningssted i kommunen.

Ansøgningsskema kan fås ved henvendelse til Borgerservice på tlf. 89 59 10 15 eller kan hentes på Indenrigs- og Sundhedsministeriets hjemmeside (pdf).

Ansøgningsskema skal være indleveret på Borgerservice i Grenaa, Auning eller Ørsted senest mandag den 31. maj 2024 kl. 12.00.

Norddjurs Kommune arrangerer kørselsordning for de vælgere, som - på grund af gangbesvær - ikke har mulighed for at møde op på afstemningsstederne.

Vælgerne hentes ved bopælen med fri taxa og køres, evt. sammen med andre borgere, til afstemningsstedet.

Efter man har stemt, køres der retur til bopælen igen.

Kørsel foretages i tidsrummet kl. 10.00 - 11.00 og kl. 14.00 - 15.00 søndag den 9. juni 2024.

For at bestille transport kontaktes Ledelsessekretariatet, Hanne Maarup Johansen på telefon 23107478 eller på mail: hmj@norddjurs.dk.

Bestilling skal ske senest mandag den fredag den 31. maj kl. 12.00.

Husk at angive særlige behov for transporten, som f.eks. kørestol e.l.

På denne side vil du kunne følge valgdeltagelsen og stemmeprocenterne i Norddjurs Kommune.

De vil blive opdateret og skrevet ind på siden umiddelbart efter disse tidspunkter den 9. juni:

 

Har du yderligere spørgsmål, så kontakt:

Norddjurs Kommune