EAN-numre

Her finder du Norddjurs Kommunes EAN-numre.

Afdeling/institution: Direktionssekretariat og HR

EAN-nr.: 5798004401002

Tlf.: 89 59 10 42


Afdeling/institution: Økonomisk sekretariat

EAN nr. 5798004401019

Tlf. nr. 89 59 18 33


Afdeling/institution: Bogholderi og løn

EAN nr. 5798004401125

Tlf. nr. 89 59 18 19


Afdeling/institution: IT-afdelingen

EAN nr. 5798004401026

Tlf. nr. 89 59 15 15


Afdeling/institution: Digitaliseringsteamet

EAN nr. 5798004402702

Tlf. nr. 89 59 11 01


Afdeling/institution: Borgerservice

EAN nr. 5798004401514

Tlf. nr. 89 59 10 00


Afdeling/institution: Ungeindsatsen

EAN nr. 5798004401279

Tlf. nr. 89 59 29 66


Afdeling/institution: Jobcenter

EAN nr. 5798004401507

Tlf. nr. 23 48 41 81


Afdeling/institution: Erhvervsafdelingen

EAN nr. 5798004415115

Tlf. nr. 23 48 41 81


Afdeling/institution: Borgerservice - Ydelser

EAN nr. 5798004401729


Afdeling/institution: Helbredserklæring

EAN nr. 5798004401422

Tlf. nr. 89 59 19 19


Afdeling/institution: Arbejdsmarkedsafdeling

EAN nr. 5798004400227

Tlf. nr. 23 48 41 81


Afdeling/institution: Fællessekretariatet

EAN nr. 5798004400234

Tlf. nr. 89 59 20 14Afdeling/institution: Velfærdssekretariatet

EAN nr. 5798004415016

Tlf. nr. 24 67 24 55


Myndighedsafdelingen


Afdeling/institution: Myndighedsafdelingen - Voksen/ Handicap

EAN nr. 5798004401248

Tlf. nr. 89 59 30 25


Afdeling/institution: Myndighedsafdelingen - Børn og Unge

EAN nr. 5798004374979

Tlf. nr. 89 59 30 16


Afdeling/institution: Børne- og Ungecenter Norddjurs

EAN nr. 5798004374986

Projektafdelingen: 5798004402900

Specialaflastning: 5798004402818

Tlf. nr. 89 59 17 00


Afdeling/institution: Familiehus

EAN nr. 5798004374948

Tlf. nr. 89 59 42 70


Afdeling/institution: Myndighedsafdelingen - Administration

EAN nr. 5798004376294 

Tlf. nr. 89 59 15 55


Socialområdet


Afdeling/institution: Administrationen

EAN nr. 5798004401781

Tlf. nr. 89 59 15 50


Afdeling/institution: Handicap og psykiatri, vest

EAN nr. 5798004365700

Tlf. nr. 89 59 23 00


Afdeling/institution: Rusmiddelcentret

EAN nr. 5798004415030

Tlf. nr. 89 59 42 50


Afdeling/institution: Sundhedsplejen

EAN nr. 5798004401576

Tlf. nr. 89 59 32 04


Afdeling/institution: Norddjurs Kommunale Tandpleje

EAN nr. 5798004379301

Tlf. nr. 89 59 25 33


Afdeling/institution: Norddjurs Ungdomsskole

EAN nr. 5798004401071

Tlf. nr. 89 59 25 50


Afdeling/institution: Døgninstitutionerne Husene

EAN nr. 5798004377925

Tlf. nr. 89 59 25 50


Afdeling/institution: STU Norddjurs

EAN nr. 5798004401743

Tlf. nr. 89 59 42 32


Afdeling/institution: Ålunden/ Skovstjernen

EAN nr. 5798004365755

Tlf. nr. 89 59 15 50


Afdeling/institution: Psykiatri Norddjurs

EAN nr. 5798004376225

Tlf. nr. 89 59 15 50


Afdeling/institution: Område Ørsted

EAN nr. 5798004374900

Tlf. nr. 89 59 15 50


Afdeling/institution: Område Ørum

EAN nr. 5798004374924

Tlf. nr. 89 59 15 50


Afdeling/institution: Nærheden

EAN nr. 5798004365717

Tlf. nr. 89 59 15 58


Afdeling/institution: Behandlingscenter Norddjurs

EAN nr. 5798004401569

Tlf. nr. 89 59 22 32


Afdeling/institution: Område Auning/Allingåbro

EAN nr. 5798004365724


Sundheds- og omsorgsområdet


Afdeling/institution: Boligadministration sundhed- og omsorgsområdet

EAN nr. 5798004415023

Tlf. nr. 89 59 21 55


Afdeling/institution: Administration og udvikling sundhed- og omsorgsområdet

EAN nr. 5798004415009

Tlf. nr. 89 59 21 13


Afdeling/institution: Sundhed Norddjurs

EAN nr. 5798004402825

Tlf. nr. 78 42 00 99


Afdeling/institution: Farsøhthus

EAN nr. 5798004401774

Tlf. nr. 89 59 43 90


Afdeling/institution: Fuglsanggården

EAN nr. 5798004401231

Tlf. nr. 89 59 24 00


Afdeling/institution: Digterparken

EAN nr. 5798004401200

Tlf. nr. 89 59 28 80


Afdeling/institution: Døgnpladser Træningscenter Vest

EAN nr. 5798004401668

Tlf. nr. 30 58 44 34


Afdeling/institution: Glesborg Plejecenter

EAN nr. 5798004383865

Tlf. nr. 89 59 44 60


Afdeling/institution: Violskrænten

EAN nr. 5798004401194

Tlf. nr. 89 59 24 49


Afdeling/institution: Hjælpemidler

EAN nr. 5798004401798

Tlf. nr. 89 59 21 50


Afdeling/institution: Træningscenter Vest

EAN nr. 5798004401682

Tlf. nr. 89 59 21 78


Afdeling/institution: Træningscenter Øst

EAN nr. 5798004401699

Tlf. nr. 89 59 30 11


Afdeling/institution: Hjemmeplejen Vest

EAN nr. 5798004401705

Tlf. nr. 89 59 39 41


Afdeling/institution: Hjemmeplejen Øst

EAN nr. 5798004401712

Tlf. nr. 89 59 29 20


Afdeling/institution: Visitation

EAN nr. 5798004376270

Tlf. nr. 89 59 21 10


Afdeling/institution: Produktionskøkken

EAN nr. 5798004401224


Afdeling/institution: Område Grenaa Bo, Aktivitet og Uddannelse - Ålunden 18

EAN nr. 5798004400265

Tlf. nr. 89 59 15 61


Undervisningsområdet


Afdeling/institution: Undervisningsafdelingen

EAN nr. 5798004401453

Tlf. nr. 89 59 32 27


Afdeling/institution: Norddjurs Læringscenterkontor

EAN nr. 5798004401262

Tlf. nr. 89 59 26 55


Afdeling/institution: Læsecenter

EAN nr. 5798004400159

Tlf. nr. 89 59 30 31


Afdeling/institution: PPR

EAN nr. 5798004401583

Tlf. nr. 89 59 30 22


Afdeling/institution: Norddjurs Familieundervisning

EAN nr. 5798004364161

Tlf. nr. 89 59 30 31


Afdeling/institution: Anholt Skole

EAN nr. 5798004401385

Tlf. nr. 89 59 28 60


Afdeling/institution: Djurslandsskolen

EAN nr. 5798004401552

Tlf. nr. 89 59 22 30


Afdeling/institution: Børneby Midt

EAN nr. 5798004383834

Tlf. nr. 89 59 22 90


Afdeling/institution: Børneby Nord – Vivild

EAN nr. 5798004401804

Tlf. nr. 89 59 43 70


Afdeling/institution: Børneby Nord – Allingåbro

EAN nr. 5798004401620

Tlf. nr. 89 59 43 50


Afdeling/institution: Børneby Nord – Ørsted

EAN nr. 5798004401651

Tlf. nr. 89 59 43 43


Afdeling/institution: Auning Skole

EAN nr. 5798004364130

Tlf. nr. 89 59 10 51


Afdeling/institution: Special Pædagogisk enhed

EAN nr. 5798004401460

Tlf. nr. 89 59 31 83


Afdeling/institution: Søren Kanne-skolen

EAN nr. 5798004400180

Tlf. nr. 89 59 46 00


Afdeling/institution: Søren Kanne-skolen, afdeling Vestre

EAN nr. 5798004401330

Tlf. nr. 89 59 46 00


Afdeling/institution: Søren Kanne-skolen, afdeling Vestre SFO

EAN nr. 5798004401293

Tlf. nr. 89 59 46 00


Afdeling/institution: Søren Kanne-skolen, afdeling Østre

EAN nr. 5798004401347

Tlf. nr. 89 59 46 00


Afdeling/institution: Søren Kanne-skolen, afdeling Søndre

EAN nr. 5798004401354

Tlf. nr. 89 59 46 00


Afdeling/institution: Søren Kanne-skolen, afdeling Østre SFO

EAN nr. 5798004401309

Tlf. nr. 89 59 46 00


Afdeling/institution: Søren Kanne-skolen, special

EAN nr. 5798004401361

Tlf. nr. 89 59 46 00


Afdeling/institution: Søren Kanne-skolen, afd. Toubro

EAN nr. 5798004401378

Tlf. nr. 89 59 46 00


Afdeling/institution: Søren Kanne- skolen afdeling Toubro sfo

EAN nr. 5798004401255

Tlf. nr. 89 59 46 00


Afdeling/institution: Søren Kanne- skolen afdeling Vestre special sfo

EAN nr. 5798004401392

Tlf. nr. 89 59 46 00


Afdeling/institution: Søren Kanne- skolen, kantine Søndre

EAN nr. 5798004400241

Tlf. nr. 89 59 46 00


Dagtilbudsområdet


Afdeling/institution: Dagplejen - Område Grenaa 

EAN nr. 5798004401170

Tlf. nr. 89 59 30 83


Afdeling/institution: Daginstitutionsafdelingen

EAN nr. 5798004415054

Tlf. nr. 89 59 30 33


Afdeling/institution: Anholt Børnehave

EAN nr. 5798004401385

Tlf. nr. 89 59 28 63


Afdeling/institution: Børnehaven Børnenes Hus

EAN nr. 5798004383896

Tlf. nr. 89 59 27 50


Afdeling/institution: Børnehaven Gymnasievej

EAN nr. 5798004383919

Tlf. nr. 89 59 26 85


Afdeling/institution: Børnehaven Landsyen

EAN nr. 5798004401156

Tlf. nr. 89 59 27 17


Afdeling/institution: Børnehuset Regnbuen

EAN nr. 5798004401118

Tlf. nr. 89 59 27 27


Afdeling/institution: Børnehaven Savværket

EAN nr. 5798004383742

Tlf. nr. 86 38 43 55


Afdeling/institution: Børnehaven Skovly

EAN nr. 5798004401644

Tlf. nr. 86 48 84 31


Afdeling/institution: Område Grenaa

EAN nr. 5798004401095

Tlf. nr. 89 59 30 35


Afdeling/institution: Område Auning

EAN nr. 5798004401446

Tlf. nr. 89 59 32 40


Afdeling/institution: Børnehaven Bette-Bo

EAN nr. 5798004364642

Tlf. nr. 86 49 21 20


Afdeling/institution: Børnehuset Mælkevejen

EAN nr. 5798004364680

Tlf. nr. 86 59 32 40


Afdeling/institution: Fjellerup Børnehave

EAN nr. 5798004383759

Tlf. nr. 86 31 71 51


Afdeling/institution: Glesborg Børnehave

EAN nr. 5798004383766

Tlf. nr. 89 59 23 29


Afdeling/institution: Nørager Børnehave

EAN nr. 5798004401613

Tlf. nr. 86 48 70 80


Afdeling/institution: Skovbørnehaven

EAN nr. 5798004401163

Tlf. nr. 89 59 27 60


Afdeling/institution: Stjernehuset

EAN nr. 5798004401101

Tlf. nr. 89 59 26 95


Afdeling/institution: Åparkens Børnehave

EAN nr. 5798004383773

Tlf. nr. 86 38 15 41


Afdeling/institution: Skovvang - Det levende hus 

EAN nr. 5798004377956 

Tlf. nr. 89 59 32 30


Afdeling/institution: Dagplejen - Område Auning

EAN nr. 5798004402849

Tlf. nr. 89 59 32 30


Afdeling/institution: Ejendomsdrift

EAN nr. 5798004401521

Tlf. nr. 89 59 40 35


Afdeling/institution: Grundsalg

EAN nr. 5798004415047

Mail: grundsalgogejendom@norddjurs.dk


Afdeling/institution: Bygningsdrift

EAN nr. 5798004401439

Mail: ejendomsgruppen@norddjurs.dk


Afdeling/institution: Beredskab & Sikkerhed

EAN nr. 5798004401064

Tlf. nr. 89 15 21 12


Afdeling/institution: Byg og Miljø

EAN nr. 5798004392898

Mail: bygogmiljoe@norddjurs.dk


Afdeling/institution: Vej og Ejendom

EAN nr. 5798004401040

Mail: vejogejendom@norddjurs.dk


Afdeling/institution: Plan og Natur afdelingen

EAN nr. 5798004401545

Mail: plan@nordjurs.dk

Afdeling/institution: Kulturafdeling

EAN nr. 5798004401538

Tlf. nr. 89 59 40 73


Afdeling/institution: Bibliotek Kulturperronen

EAN nr. 5798004415122

Tlf. nr. 89 59 43 00


Afdeling/institution: Ørsted Bibliotek

EAN nr. 5798004401675

Tlf. nr. 86 48 85 48


Afdeling/institution: Ørum Bibliotek

EAN nr. 5798004383780

Tlf. nr. 87 79 30 30


Afdeling/institution: Grenaa Bibliotek

EAN nr. 5798004401217

Tlf. nr. 89 59 27 67


Afdeling/institution: Kulturskolen Norddjurs

EAN nr. 5798004374894

Tlf. nr. 89 59 37 00


Afdeling/institution: Baunhøj Mølle

EAN nr. 5798004401880

Tlf. nr. 86 32 72 45


Afdeling/institution: Grenaa Egnsarkiv

EAN nr. 5798004402610

Tlf. nr. 89 59 27 72