Beredskabsstyrelsens anbefalinger til kriser

Hvis du kan klare dig i tre døgn under en krise, kan myndighederne fokusere på at hjælpe udsatte og at genoprette normalen.

Mange faktorer kan udløse en krise. Ekstreme vejrhændelser står til at blive hyppigere og voldsommere, hvilket kan påvirke hele eller dele af landet. Truslen fra menneskeskabte hændelser som cyberangreb og sabotage er alvorlig som følge af den forværrede sikkerhedspolitiske situation i Europa. Endelig kan der opstå ulykker, tekniske problemer eller andre hændelser med bredere indvirkning på samfundet.

Som privatperson kan den mest direkte konsekvens af en krise være forsyningssvigt. Forestil dig, at der ikke er strøm i kontakten eller vand i hanen. Køleskab og komfur virker ikke. Du kan måske ikke købe ind, ringe eller gå på nettet i en periode.

Tre døgn

Ved at følge nogle simple råd, kan du klare dig på egen hånd, hvis der opstår krisesituationer. Det er anbefalingen, at du og din husstand skal kunne klare jer i tre døgn. Det giver myndighederne tid til at arbejde på at normalisere situationen og hjælpe der, hvor behovet er størst. 

I den grå boks her på siden kan du finde en tjekliste, der indeholder alle anbefalingerne fra Beredskabsstyrelsen. Desuden kan du finde hele deres folder, der giver en detaljeret beskrivelse af deres anbefalinger.

 

Læs meget mere på Beredskabstyrelsens hjemmeside her.