Cyklisme

Aktiv transport med cykel er godt for mobiliteten, sundheden, miljøet og pengepungen. Norddjurs Kommune arbejder for at gøre det trygt og nemt at cykle i kommunen med nye cykelstier, trafiksikkerhedsprojekter og bedre cykelparkering.

Aflåst cykelparkering ved Letbanen (Bikeep)

Bikeep-stativerne på Grenaa, Hessel og Trustrup stationer gør det muligt at låse sin cykel fast nemt og gratis. Man kan låse og låse op med kort eller app. Se video-guides til højre.

Stativerne kom op i sommeren 2022 og er finansieret af Trafikstyrelsen, Midttrafik og Norddjurs Kommune

 

Brug af Bikeep app til at låse cyklen

Betjening af Bikeep med kontaktløs kort

Styrk cyklismen

Lokalsamfund kan gøre meget selv for at støtte cyklismen, i konkrete projekter og foreninger, hvor man hjælper hinanden i at komme op på jernhesten og lade bilen stå.

I kan udpege cykelambassadører i landsbyen, som bliver synlige rollemodeller i gadebilledet og motiverer andre til at cykle.

I kan gøre en lokal indsats for at landsbyens borgere deltager i nogle af de store landsdækkende cykelkampagner, for eksempel Cyklistforbundets  Vi cykler til arbejde.

I Trustrup-Lyngby har man f.eks. en elcykelforening, som har eksisteret siden 2016, hvor man er sammen om det at køre elcykel og motivere lokale til at cykle.

El-ladcykler kan dække mange behov for transport, men de er dyre at anskaffe. Derfor har nogle landsbyer valgt at anskaffe el-ladcykel, som man deles om.

Se for eksempel her:

Gørslev og Omegns landsbycykel i Køge Kommune

Cykelstisamarbejde

Siden 1. august 2021 har Region Midtjylland haft et supercykelsti-sekretariat, der skal sikre flere og bedre cykelstier på tværs af kommunerne.

Ti østjyske kommuner og Region Midtjylland er gået sammen i en fælles organisation og deler udgiften til det nye sekretariat, der i første omgang består af én medarbejder med fysisk placering i Aarhus Kommune.

Det overordnede formål er at gøre det sundt, nemt og sikkert at vælge cyklen til og fra arbejde på strækninger over fem kilometer.

Derfor er første opgave at kortlægge det østjyske cykelsti-net og finde steder, hvor det vil være oplagt at forbinde cykelstier fra den ene kommune med cykelstier i den anden kommune.

Nogle steder mangler der kun korte strækninger for at skabe et mere sammenhængende cykelstinet mellem to kommuner.

Ved at udfylde “hullerne” mellem de østjyske cykelstier vil der formodentlig hurtigt kunne laves mange nye og sammenhængende ruter mellem kommunerne.

Det kræver dog kortlægning, samarbejde og fælles projekter.

Det nye sekretariat skal også arbejde med lave fælles ansøgninger til de nationale puljer til cykel - supercykelstier til de steder, hvor udfordringen med af forbinde kommunerne er lidt større end blot at udfylde “huller”.

Undersøgelser viser, at 45% af pendlerne i den østjyske del af regionen har under 10 km. mellem deres hjem og arbejde.

Sekretariatets opgave er at kortlægge, hvor de største pendlerstrømme er i regionen, planlægge tracere som dækker disse behov og kortlægge hvilke ændringer, som bør udføres for at øge standarden af stien til en supercykelsti.

Det østjyske supercykelsamarbejde er en frivillig forening, hvor kommuner og Region bidrager med et årligt kontingent.

På et stiftende møde den 15. april 2021 blev der valgt en styregruppe, samt en politisk og administrativ følgegruppe.

De deltagende kommuner er: Odder, Skanderborg, Horsens, Silkeborg, Hedensted, Favrskov, Randers, Aarhus, Syddjurs, Norddjurs og Region Midtjylland.

Norddjurs Kommunes politiske repræsentant er Jens Meilvang, formand for Miljø- og Teknikudvalget.

Norddjurs Kommune håber med deltagelse i samarbejdet at gennemføre en række prioriterede cykelstier i kommunen hurtigere. Kommunens cykelstiprioriteringer kan findes i den gældende cykelstiplan fra 2020.

Kontakt

Vej og Ejendom