Brug af vejareal

Når du har brug for at låne et offentligt vejareal, skal du søge om tilladelse. Det kan f.eks. være hvis du har brug for at opstille et stillads på fortovet, en container på kørebanen eller noget andet af midlertidig karakter.

Ansøgninger om opstilling af container, stillads, lifte, skurvogne, byggematerialer mv. skal indsendes digitalt. Denne løsning henvender sig til ejere af containeren, stilladser, lifte og skurvogne, samt ejere af byggematerialer.

Digitaliseringen gør det muligt at ekspedere ansøgningerne hurtigere, da ansøgning og svar herpå foregår elektronisk.

Virksomheder der ønsker at ansøge om "Råden over vejarealer vedr. materiel på kommunevej" skal logge på virk.dk med deres medarbejder MitID.

Borgere, der også ønsker at søge om materiel på kommunevej, skal logge på borger.dk med deres MitID

Her på siden kan du læse om de forskellige tilladelser

Har du brug for at opstille eller ejer du en container?

Du skal søge om tilladelse til at opstille en container på vej- og fortovsarealer. Herunder findes information om, hvad du skal forholde dig til og være opmærksom på.

Dette gælder både ved ny- samt ombygning af privat- og erhvervsejendomme, hvor der er brug for opstilling af en container.

Herunder er der information om, hvad du skal forholde dig til og være opmærksom på:

  • Containeren skal afmærkes med refleksordninger og lygter og skal gerne placeres nær ved gadebelysning.

  • Stiller du containeren på cykelsti eller fortov, og derfor får brug for afspærring, skal du medsende en skitseplan når du udfylder ansøgningsskemaet.

  • Får du brug for trafikregulering/afspærring på offentlige veje og stier samt på privat fællesveje og stier i forbindelse med brug af arealet, hvilket vil sige opsætning af alle former for færdsels- og vejvisningsskilte, skal du ligeledes udarbejde en skilteplan, som du sender med ansøgningen.

Ansøgning skal sendes digitalt:

Ansøgningsskema for virksomheder

Ansøgningsskema for borgere

Østjyllands Politi vil blive informeret om tilladelsen.

Har du brug for at opstille et stillads, en lift eller en kran?

Herunder finder du information om, hvad du skal forholde dig til og være opmærksom på i forbindelse med opstilling af stillads, kran eller lift.

Er du ejer af stilladset, liften eller kranen, skal  du søge om tilladelse til at opstille på vej- og fortovsarealer. Det gælder både ved ny- samt ombygning af privat- og erhvervsejendomme, hvor der er brug for opstilling af et stillads, en lift eller en kran.

Herunder er der information om, hvad du skal forholde dig til og være opmærksom på:

  • Opstillingen skal afmærkes med refleksordninger og lygter.

  • Ønsker du der opstilling på cykelsti eller fortov, og har du brug for afspærringen af disse, skal du med ansøgningen medsende en skilteplan over afspærringen. 

  • Får du brug for trafikregulering/afspærring på offentlige veje og stier samt på privat fællesveje og stier i forbindelse med brug af arealet, hvilket vil sige opsætning af alle former for færdsels- og vejvisningsskilte, skal du udarbejde en skilteplan, som du sender med ansøgningen.

Ansøgning skal sendes digitalt:

Ansøgningsskema for virksomheder

Ansøgningsskema for borgere

Østjyllands Politi vil blive informeret om tilladelsen.

Har du ikke plads til f.eks. alle byggematerialerne til din nye carport eller fliserne til din nye terrasse?

Der er mulighed for, at låne et vej-/fortovs til placering af f.eks. byggematerialer, trailer, skurvogn mv. i forbindelse med ombygning, renovering af have samt ind- og udflytning.

Herunder er der information om, hvad du skal forholde dig til og være opmærksom på:

  • Materialerne skal afmærkes efter gældende regler.

  • Får du brug for afspærring i forbindelse med lån af vej- eller fortovsarealet, skal du sørge for, at overholde gældende regler, og være opmærksom på, at du selv skal dække udgifterne. Derudover skal du med ansøgningen sende en skitseplan over afspærringen med.

  • Får du brug for trafikregulering/afspærring på offentlige veje og stier samt på privat fællesveje og stier i forbindelse med brug af arealet, hvilket vil sige opsætning af alle former for færdsels- og vejvisningsskilte, skal du ligeledes udarbejde en skilteplan, som du sender med ansøgningen.

Ansøgning skal sendes digitalt:

Ansøgningsskema for virksomheder

Ansøgningsskema for borgere

Østjyllands Politi vil blive informeret om tilladelsen.

Hvilke love tager vi udgangspunkt i?

Kontakt

Vej og Ejendom