Tilladelser og arrangementer

Arbejde eller arrangementer som foregår på vejarealet, kræver godkendelse fra vejmyndigheden. Se, hvordan du søger din tilladelse her