Offentliggørelser

Her kan du læse om om lovpligtige offentliggørelser på vej- og trafikområdet

Dispensation for akseltryk på gyllekøretøjer

Trafikstyrelsen meddelte i 2011 dispensation fra dimensionsbekendtgørelsen til kørsel med større akseltryk på gyllekøretøjer.

Det er et vilkår i dispensationen, at kommunen kunne acceptere, at gyllekøretøjer med større akseltryk kører på kommunens veje.

Det er et krav, at kopi af både Trafikstyrelsens dispensation og kommunens accept medbringes under kørslen, og kan forevises for politiet ved kontrol.

Du kan se og printe Trafikstyrelsens dispensation her og kommunens accept her

Kontakt

Vej og Ejendom