Aktuelle projekter

På vejområdet arbejdes der løbende på at vedligeholde og opgradere kommunevejene og cykelstierne i kommunen.

Læs om de aktuelle trafik- og vejprojekter

I den kommende tid vil først cykelstien på Fuglsangvej i det sydlige Grenaa blive anlagt i 2022 og 2023, og herefter vil cykelstien på Skibsbyggervej i Bønnerup blive anlagt.

Med henvendelser til Christiansborg og ved samarbejde med Vejdirektoratet arbejdes der på at få opgraderet statsvejene rute 15 og 16 til Aarhus og Randers samt bygget cykelstier langs dem.

Den 14. oktober 2021 offentliggjorde Transportministeriet, at cykelstierne mellem Trustrup og Homå ved rute 15 og mellem Djurs Sommerland og Ramten på rute 16 er finansieret og arbejdet bliver sat i gang i 2022.

I den seneste statslige infrastrukturaftale 2035 fra juni 2021 er der afsat midler til omfartsvej om Tirstrup og Trustrup og opgradering af dele af rute 15.

Som det fremgår i Norddjurs Kommunes budgetaftale 2022 - 2025, vil Norddjurs Kommune arbejde for at forbedringerne fremrykkes, at omfartsvejene sikres at blive 2+1, og at der gennemføres forundersøgelse for 2+1 af de strækninger frem til Grenaa, der endnu ikke er med i forliget.

Herudover skal der planlægges og undersøge grundlaget for, at 2+1 vejen fra og til Grenaa kan forbindes med den statsligt finansierede Kattegatvej til Grenaa Havn.

Kontakt

Vejgruppen
Vej og Ejendom