Klipning af frøgræs - Tilbud til landmænd

Norddjurs Kommune tilbyder landmænd med frøgræsmarker at klippe rabatten.

Hvis dette er aktuelt skal du henvende dig på mail til driftskontoret@norddjurs.dk.

Det er vigtigt, at du vedlægger kort eller matrikelnummer.

Du skal have ansøgt senest fredag i uge 19, da rabatgræsset langs frøgræsmarker, ifølge Vejdirektoratets vejledning, skal være slået inden 2. juni for at undgå krydsbestøvning.

Når du har ansøgt vil du modtage en svarmail. Rabatgræsset vil altid være slået arbejdsugen op til den 2. juni.

Vigtige huskeregler:

  • Oplys præcist, hvor din mark ligger på et kort med en tydelig opstregning, som viser, hvor der skal klippes.

  • Husk også at oplyse dit telefonnummer og e-mail, som du kan kontaktes på.

  • Fjern sten eller andet fra vejrabatten efter forårsarbejdet, som kan ødelægge maskinerne.