Gratis kørekursus for borgere over 67 år

Hvem kan deltage?

Alle over 67 år med gyldigt kørekort og fast bopæl i Norddjurs Kommune eller Syddjurs Kommune, der føler et behov for at få genopfrisket teorien og/eller de kørselstekniske færdigheder, kan være med.

Hvad indeholder kurset?

Kurset tager ca. 5 timer.

Der er en teoretisk og en praktisk del.

Til den praktiske del anvendes egen bil. Vær opmærksom på, at der kun må tilmeldes 1 deltager pr. bil. Føreren hæfter selv for eventuelle skader, der opstår i forbindelse med undervisningen.

Program for kurset:

Kl. 13.00 – 13.30 Velkomst og introduktion

Kl. 13.30 – 15.00 Teoretisk undervisning

Kl. 15.00 – 15.30 Pause

Kl. 15.30 – 17.30 Praktik – køreteknik m.v.

Kl. 17.30 – 18.00 Afslutning

Under den teoretiske del bliver du orienteret om f.eks. fletteregler, vognbaneskift, kørsel i rundkørsler, vigepligtsregler, overhaling og tegngivning. Der vil også være en gennemgang af færdselstavler, og du vil få udleveret en pjece med tavlerne. Herudover vil de nye regler omkring fornyelse af kørekort blive gennemgået med en kort orientering om vejledende helbredsmæssig køretest (VHK).

Der vil desuden indgå en gennemgang af cykelregler, f.eks. placering ved venstresving, tegngivning, kørsel i rundkørsler m.m.

Herudover kan vi komme ind på alt det, I som deltagere har behov for at få gennemgået.

I den praktiske del indgår køretekniske øvelser som bremse- og undvigemanøvrer, kørsel på glat vej, parkeringsmanøvrer etc.

Hvornår afholdes kurserne?

I 2024 afholdes der kursus følgende datoer:

Maj: 13/5, 16/5, 21/5, 23/5, 28/5, 30/5

August: 20/8, 22/8

September: 11/9, 12/9, 16/9

Tilmeldingsfrister: 31/4 til kurser i maj og 31/7 til kurser i august/september

Hvor afholdes kurset?

Kurset afholdes på køreteknisk anlæg ved Tradium, AMU-centervej 2, Pederstrup, 8560 Kolind.

Hvad med mit kørekort?

Det er IKKE muligt at miste kørekortet i forbindelse med din deltagelse på kurset.

Mange tror, at der er risiko for at miste kørekortet, hvis det viser sig, at du ikke helt kan klare de prøver, du bliver udsat for på kurset.

Det er dog vigtigt at pointere, at kurset ikke må forveksles med Ældresagens bilistkursus, der varer betydeligt længere, men som til gengæld ikke er gratis.

Vi mener med dette tilbud til alle ældre bilister i Nord - og Syddjurs Kommuner, at vi sammen med dig kan yde en betydelig indsats til at styrke trafiksikkerheden ved at gennemføre kurserne for ældre bilister.

Hvordan bliver jeg tilmeldt?

Du kan tilmelde dig ved indsendelse af navn, adresse, telefonnummer og e-mail til helledkk@gmail.com eller til:

Syddjurs Kommune,
Lundbergsvej 2,
8400 Ebeltoft
mrk. ”Ældre kursus”

Vær opmærksom på at en kursist ikke kan tilmelde flere deltagere. Hvis I er flere der ønsker at deltage i samme kursus skal hver deltager tilmelde sig selv.

Der er plads til 10 deltagere på hvert kursus. Ved mere end 10 tilmeldte til et kursus prioriteres deltagelse efter tilmeldingstidspunktet. Efter modtagelsen af din tilmelding vil du få en skriftlig bekræftelse for tilmeldingen. Du vil en af de nærmere dage efter tilmeldingen modtage besked om du har fået plads på kurset.

Har du spørgsmål er du velkommen til at ringe til kursusleder Per Christensen på tlf. 29 87 31 55 (træffes i hverdagene kl. 16-18).

Kurset er gratis og for alle bilister i alderen fra 67 år og opefter og består af en teoretisk og praktisk del, hvor man skal bruge egen bil til den praktiske del.

Find fysisk tilmeldingsformular her (pdf)