Udskiftning af gamle gadelys

Kommunalbestyrelsen i Norddjurs Kommune har afsat midler til udskiftning af de sidste gadelys til LED i Grenaa fra 2024 og frem. 

VERDO vandt udbuddet om opgaven i 2024-2025 og skal i perioden udskifte op imod 1.300 gadelys i Grenaa.

I 2024 bliver det områderne omkring Baunehøj, Bredstrup, Dolmer, Åboulevarden, Åstrup og Åstrupvej.

Tidsplan 2024

I 2025 bliver det områderne omkring: Randersvej, De Lictensbergs Vej, Grenaa Vest, N P Josiassens Vej, Venezuela/Fuglevænget og Aarhusvej.

Der kan være områder som udover disse udskiftes, grundet driftsudfordringer.

Kontakt

Vej og Ejendom

Vil du vide mere?

Se kort over alle gadelys i Norddjurs kommune

Når du har åbnet kortet, går du ind under Vej og trafik/AURA-Gadelys og her tænder for armaturer, kabler og tændskabe.

Når du zoomer ind på kortet, kan du se de enkelte punkter som er tændte.