Erstatningsansvar

Er du eller dine ting kommet til skade på en offentlig vej pga. eksempelvis huller i vejen, kan det være at du er berettiget til erstatning.

Her kan du få et overblik over ansvarsreglerne for kommunerne ved borgers færden rundt i kommunen

Kommunen foretager en prioritering af de offentlige arealer, når vi fører tilsyn og vedligeholdelse, hvilket der er lovgivet om i f.eks. lov om offentlige veje.

Følgende er områder, hvor kommunernes erstatningsansvar adskiller sig fra erstatningsansvaret for private virksomheder og privatpersoner:

  • Glatførebekæmpelse (Snerydning og saltning)

  • Niveauforskelle i gangarealer

  • Huller i veje samt rabatarealer

Uheld på offentlig vej

 Forvaltningen fører tilsyn med alle offentlige arealer for at sikre, at trafikfarlige forhold bliver udbedret så hurtigt som muligt. Men vi kan ikke være over hele byen hele tiden, så det er vigtigt, at du færdes efter forholdene.

Det skal du vide, før du udfylder anmeldelsen:

  • Vedhæft gerne samlet dokumentation for, at der har været fejl eller mangler på vejen, for at der er sket en skade som følge af fejlen og for hvad skaden har kostet dig at udbedre (max. 5 MB)

  • Udfyld anmeldelsen så udførligt som muligt, så får du hurtigere svar

  • På baggrund af dine oplysninger og dokumentation vil vi undersøge forholdene på skadestedet og - indenfor 90 dage – vurdere, om vi kan anerkende dit krav på erstatning.

Vi anbefaler desuden, at du konsulterer en læge for at kunne dokumentere skadernes omfang samt en eventuel behandling og/eller sygemeldings udstrækning.

Uheld på privat fællesvej

Er du så uheldig, at du eller dine ting kommer til skade på grund af huller eller andre ujævnheder på en privat fællesvej, kan du søge erstatning ved at henvende dig til den tilgrænsende grundejer, som har ansvaret for at holde vejen i en god og forsvarlig stand.

Vi anbefaler også, at skaden anmeldes til eget forsikringsselskab

Udfyld formular her

Kontakt

Vej og Ejendom