Ambulant træning og aktivitet

Velkommen til ambulant træning og aktivitet i Norddjurs Kommune.

I Norddjurs Kommune har vi fokus på, at træning gives med et sundhedsfremmende og forebyggende sigte og på en sådan måde, at din selvbestemmelse, egenomsorg og netværk så vidt muligt bevares.

Træningsforløbet tilrettelægges ud fra dine mål, træningsbehov og kommunens kvalitetsstandarder og vil forløbe i en begrænset periode.

Personalet består af fysio- og ergoterapeuter samt aktivitetspersonale og servicepersonale med forskellig social- og sundhedsfaglig baggrund, der arbejder sammen for at give borgeren et målrettet og koordineret forløb.

Vi arbejder ud fra nyeste viden, best practice, forløbsprogrammer og kliniske retningslinjer, og bestræber os på at alle vores indsatser leveres med god kvalitet. Derudover har vi et stort fokus på at du, som borger i vores afdelinger, føler dig velkommen og mødt ift. dit behov for træning, aktivitet, støtte, vejledning og udvikling.

Træningen vil vil som udgangspunkt foregå i vores trænings- og aktivitetscentre i henholdsvis Grenaa og Auning.

Du kan læse mere om os, vores centre, og hvornår du er berettiget til et trænings- eller aktivitetstilbud i nedenstående afsnit og i menuen til venstre.

Hvis du er visiteret til træning, er det som udgangspunkt gratis.

Du skal som borger dog selv betale for eventuelle materialer, og der kan være udgifter til transport til centeret.

Som udgangspunkt skal du selv sørge for transporten til træning på kommunens træningscentre. Hvis din helbredstilstand gør, at du ikke kan benytte offentlige transport, og du ikke selv kan sørge for anden transport, kan personalet på dit træningscenter vejlede dig om muligheder for kørsel.

Hvis der er behov for kørsel, vil der i nogle tilfælde være brugerbetaling.

Din andel af betalingen fremgår af takstoversigten som hvert år i forbindelse med budgetvedtagelsen, bliver godkendt af kommunalbestyrelsen.

Hvis du læse mere om serviceniveauet i Norddjurs Kommune vedr. kørsel generelt, henvises til kvalitetstandard for kørsel.

På kommunens Trænings- og aktivitetscentre gennemføres regelmæssigt interne/eksterne tilsyn med kvaliteten. Alle tilsyn er organisatoriske tilsyn - dvs. tilsyn med plejeenheder og ikke med den enkelte medarbejder.

Rapporterne gennemført af Styrelsen for Patientsikkerhed kan du finde på deres hjemmeside.

Kommunale tilsyn

2023 Tværgående Rehabiliteringsteam

2023 Træning- og Aktivitetscenter i Auning

2021 Træning- og Aktivitetscentre i Auning og Grenaa

2021 Tværgående rehabilitering

Hvis du læse mere om serviceniveauet i Norddjurs Kommune vedr. træning, henvises til kommunens kvalitetsstandarder. 

Kontakt Træning og aktivitet

Træningscenter Auning
Elme Allé 6
8963 Auning

Træningscenter Posthaven
Posthaven 48
8500 Grenaa

Telefon: 89 59 10 17
Alle hverdage 8.00-9.00

Mail:
ambulanttraening@norddjurs.dk

Besøg Sundhed.dk og læs mere om genoptræning og om lovgivning på området.

Sundhed.dk