Tilbud efter skoletid

Vi har sfo-tilbud på skolerne og juniorklubber i Norddjurs.

Skolefritidsordningerne er for elever i 0. til 3. (4.) klasse. De ligger ofte i forbindelse med skolerne og der er et tæt samarbejde mellem skole og sfo.

Der er desuden TSFO fra 1. april forud for start i 0. klasse. 

Juniorklubberne er for elever i 4. - 6. klasse, og de er oprettet under UngNorddjurs Juniorklubber.

Fra 7. klasse kan ungdomsklubben være et tilbud i UngNorddjurs Ungdomsklub.

Se priserne for tilbuddene her

Se mere om de enkelte muligheder: 

Tidlig SFO

Børn der indskrives til skole/starter i 0.kl. til august, og går i børnehave, overflyttes automatisk til Tidlig SFO pr. 1. april på den skole hvor de skal starte.
Børnene overflyttes igen automatisk til almindelig SFO pr. 1. august.

Hvis barnet ikke skal fortsætte i almindelig SFO pr. 1. august, skal man udmelde barnet, via Digital Pladsanvisning, efter Norddjurs Kommunes udmeldelseskriterier.
Udmeldelsekriterier i Norddjurs Kommune: 1 måneds varsel til d. 15. eller 30./31. i en måned.

Det er kun undtagelsesvis, at barnet ikke overflyttes til Tidlig SFO.

SFO tilmelding

I løbet af skoletiden kan optagelse ske fra dag til dag. 

SFO udmeldelse 

Ønsker du at udmelde dit barn af SFO, skal det ske med en måneds varsel fra den 15. eller den sidste i måneden.

SFO i 4.klasse

SFO er tiltænkt børn fra 0-3. klasse. Dog kan de enkelte skolebestyrelser vælge at optage børn fra 4.klasse i SFO - hør nærmere på den enkelte skole. 

Åbningstider

På skoledage har SFO åbent: 

 • Mandag-torsdag fra kl. 6.00 til kl. 17.00
 • Fredag fra kl. 6.00 til kl. 16.00 

På skolefridage har SFO åbent: 

 • Mandag-torsdag i 11 timer.
 • Fredag i 10 timer. 
 • Åbningstiderne kan være anderledes hos jeres SFO.
 • De enkelte skolebestyrelser kan ændre åbningstiderne efter lokale forhold. 

Ferielukket

SFO har lukket: 

 • 2 uger i skolernes sommerferie.
 • 24.december og dagene mellem jul og nytår.
 • 31.december og 1.januar.
 • 3 dage op til påske.
 • Påsken (Skærtorsdag, Langfredag og 2. påskedag)
 • Store Bededag.
 • Kr. Himmelfartsdag og dagen efter. 
 • Grundlovsdag 

For Djurslandskolen og specialklasserne

Går dit barn på Djurslandskolen eller i en specialklasse, er der særlige SFO-ordninger. Du kan læse mere på den enkelte skoles hjemmeside. 

Er dit barn glad for musik, liverollespil, sport og meget mere? Læs her om juniorklubberne, ungdomsklubberne og Kulturskolen Norddjurs.

Juniorklubberne

Går dit barn i 4.-6. klassetrin, kan en juniorklub være det rette sted. Her kan dit barn være med til f.eks. træklatring, liverollespil, eller ture og overnatninger. En juniorklub giver dit barn en aktiv fritid og nye venner. 

Juniorklubbernes adresser:

 • Juniorklub Grenaa. Åboulevarden 62, 8500 Grenaa 
 • Juniorklub Enggården. Lergravsvej 1, 8500 Grenaa
 • Juniorklub Fristedet. Nyvangsvej 40, 8963 Auning 

Juniorklubberne ledes af UngNorddjurs. 

Læs mere om juniorklubberne og UngNorddjurs  (åbner nyt vindue)

Læs om kvalitetsstandard for juniorklubberne

 

Kulturskolen Norddjurs

Interesserer dit barn sig for musik, kunst, teater eller dans? Hos Kulturskolen Norddjurs kan barnet udfolde sine kreative evner og have det sjovt sammen med andre med samme interesse. 

Kulturskolen Norddjurs' adresse:

 • Kærvej 11, 1.sal, 8500 Grenaa. 

Læs mere om Kulturskolen Norddjurs (åbner nyt vindue) 

 

Ungdomsklubberne

Er du mellem 13 og 18 år, kan du hos ungdomsklubberne være med til mange aktiviteter. F.eks. bålhygge, teamaften/fest, karaoke, ture og arrangementer og meget mere. Hos en ungdomsklub får du gode oplevelser og nye venner. 

Ungdomsklubbernes adresser: 

 • Klub Grenaa. Åboulevarden 62, 8500 Grenaa. 
 • Klub Ørum. Overbrovej 50A, 8586 Ørum.
 • Klub Allingåbro. Plantagevej 11A, 8961 Allingåbro. 

Ungdomsklubberne ledes af UngNorddjurs.

Læs mere om ungdomsklubberne og UngNorddjurs (åbner nyt vindue) 

"Djurshulen" er et pædagogisk tilbud til unge 14-17 årige unge med forskellige former for udviklingshandicaps bosiddende på Djursland.

Vigtigt er, at den enkelte unge skal kunne drage udbytte af samvær med andre unge, og kunne indgå i den normering der er. Unge, hvis udbytte på grund af svære fysiske, sociale og/eller adfærdsmæssige udfordringer er afhængige af en tættere voksenstøtte og dermed behov for ekstra personale, kan optages ud fra en konkret vurdering. Denne vurdering foretages af klubbens leder i samarbejde med personalet.

Der er ca. 36 klubaftener i løbet af en sæson. Prisen for deltagelse i klubben er 540 kr. pr. gang. Prisen dækker et let aftensmåltid, visse aktiviteter samt driftsomkostninger.

Djurshulens klubaften er hver torsdag kl. 16.15 - 20.00. Vi hygger hjemme i klubben, tager på ture, f.eks. til vore samarbejdspartnere i klubber på andre specialskoler, tager til fest, ud at bowle, ud i naturen m.m.

Vi har en lille slikbod, hvor man må bruge max. 20 kr. pr. gang. Desuden kan der til enkelte arrangementer, f.eks. fester, være en egenbetaling på ca. 125 kr. 

Efter endt klubaften køres de unge hjem i taxa.

Da klubben er et særskilt tilbud fra Djurslandsskolen, skal der søges om separat betalings accept samt bevilling af kørsel via egen sagsbehandler. Dette skal være på plads inden tilmelding.

Bevilling gælder for et år ad gangen, og skal derfor fornys, hvis man ønsker at fortsætte i klubtilbuddet den kommende sæson. 

Djurshulens” formål:
At give de unge et værested, hvor de har mulighed for at udvikle venskaber og møde andre ligestillede unge, også fra andre lignende klubber. Det er vores mål, så vidt muligt at spejle ungdomskulturen i det almene ungdomsliv. Dette er udgangspunktet for vores planlægning af aktiviteter. Klubben er organiseret således, at der er mulighed for pædagogisk støtte, når behovet opstår. De unge er ikke konstant overvåget af voksne. Klubtilbuddet lægger op til at øge de unges selvstændighed og give dem medindflydelse på valg af aktiviteter mv.

Kontakt

Skole- og dagtilbud

Digital pladsanvisning

Indmeldelse? Udmeldelse? Økonomisk friplads?

Søg via Digital pladsanvisning: 

Link er type Button outline