Børn og unge der anbringes i Norddjurs Kommune

Hvis I vil anbringe et barn i skolealderen i Norddjurs Kommune, så har vi brug for oplysninger for at finde det rigtige skoletilbud.

I forbindelse med anbringelse af børn og unge med særlige behov i Norddjurs Kommune skal anbringende kommune, ifølge lovgivningen, underrette anbringelseskommunen forud for anbringelsen med henblik på at etablere en faglig dialog forud for visitationen til barnets kommende undervisningstilbud.

Dette skal foregå sideløbende med, og senest ved indskrivning af barnet/den unge på anbringelsesstedet. Undervisningstilbuddet skal således indgå i grundlaget for valg af opholdssted.

Til vurdering af relevant undervisningstilbud bedes barnets PPR journal fremsendt til Norddjurs Kommune på mail sko.dag@norddjurs.dk.

Kontakt

Skole- og dagtilbudsafdelingen
Digitalt skema

Indsend følgende skema sammen med barnets ppr-journal.

Skema til brug ved anbringelse af børn og unge i Norddjurs Kommune