Specialskoler og specialundervisning

Ved alle folkeskoler i Norddjurs Kommune tilbydes almindelig specialundervisning til elever, som af forskellige årsager ikke får tilstrækkeligt udbytte af undervisningen i klassen.

Eleverne undervises på specialskoler, i specialklasser eller som enkeltintegrerede elever i almindelige klasser.

Den særligt tilrettelagte specialundervisning finder i Norddjurs Kommune sted på én specialskole og 3 skoler med specialklasser.

Fælles for de forskelligartede tilbud er, at der undervises efter at eleven skal kunne opleve forbundethed, anerkendelse, bevægelse og kontrol.

Det kræver stor faglig ekspertise og fleksibilitet af undervisningsstedet og personalet.

Forældre kan også selv henvende sig til Trivsel og Læring (PPR), hvis du mener, dit børn har behov for ekstra støtte.

Læs om hvilke muligheder der er i Norddjurs Kommune, og hvilke klagemuligheder der er, hvis du ikke er enig i afgørelsen

Det er beskrevet i forældrevejledningen..

Her kan du læse, hvordan en visitation til et specialtilbud i Norddjurs Kommune foregår.

Proceduren er beskrevet i Visitation - et overblik.

Der er mulighed for at lave små lokale grupper, som er en mellemting mellem de almene klasser og et specialtilbud.

Dem kan du læse mere om i det kommunale grundlag for  specialgrupper. 

Kontakt

Skole- og dagtilbudsafdelingen
Hvor findes skemaerne så?

Skemaerne, som skal bruges ved indstilling til visitation findes på kommunens intra.