Trivsel og læring

Har I eller jeres barn barn brug for råd og vejledning fra Trivsel og læring?

Trivsel og Læring (PPR) i Norddjurs Kommune giver pædagogisk, psykologisk vejledning til forældre, skole og institutioner til børn og unge fra 0-18 år.

Hvad gør du nu:

 Drejer det sig om én ung eller et barn, der er bosiddende i Norddjurs, kan forældre og skole/institution sende en indstilling til PPR.

  1. Er du tilflytter, kan du kontakte din egen PPR og bede dem oversende PPR-sagen til PPR i Norddjurs.
  2. Anbringer du en ung eller barn, skal anbringende kommune sørge for at informere Norddjurs Kommune samt sørge for samtykke til at PPR-sagen kan oversendes til PPR i Norddjurs.

Der henvises til afsnittet om ”Elever, der anbringes i Norddjurs Kommune”. 

 

Kontakt

Trivsel og Læring