Transport til og fra skole.

Læs om regler for befordring til skolerne i Norddjurs Kommune.

Eleverne har i henhold til Folkeskoleloven ret til gratis transport til og fra skole, hvis de går i distriktsskolen, og hvis skolevejen har en vis længde:

  • 0. - 3. klasse: mere end 2,5 km.
  • 4. - 6. klasse: mere end 6 km.
  • 7. - 9. klasse: mere end 7 km.
  • 10. klasse: mere end 9 km

For de små elevers vedkommende skal skolevejen altså være længere end 2,5 km.

Norddjurs Kommune yder ikke fri befordring, hvis man vælger en anden skole end distriktsskolen til sit barn. Det omfatter også skoler i andre kommuner end Norddjurs.

Der gælder samme regler for børn, som er visiteret til specialtilbud udenfor eget skoledistrikt. Forældre skal selv sørge for befordring til og fra skolefritidsordninger.

Andre muligheder

Kommunalbestyrelsen kan besluttet, at vejstrækninger er trafikfarlige for enkelte årgange.

Det er politiet, der i samarbejde med Teknik og Veje laver en vurdering.

Ansøgning indsendes dog til Skole- og dagtilbudsafdelingen.

Transport af syge og handicappede elever

Har dit barn en sygdom eller et handicap, der gør, at det ikke selv kan komme til skole eller benytte de almindelige skolebusser, er der mulighed for at blive befordret.

Er barnet visiteret til et specialtilbud gælder andre regler, som du kan læse her.

 

Vintervejret er uforudsigelig – særligt som en kystnær kommune med store variationer i nedbør.

Derfor kan den sne og andre særlige omstændigheder betyde aflysninger af skolebuskørslen. Dette forekommer dog sjældent.


Få besked på AULA Det er altid på AULA, der sendes officielle beskeder om aflysning eller ændringer af skolebuskørsel til forældrene. Beskeden sendes ud så tidligt som muligt – typisk tidlig morgen på dagen, hvor kørslen er aflyst.


Det er chaufførerne, der på dagen tager beslutningen, om det er forsvarligt at gennemføre kørsel.


Skolebuskørslen følger politiets anbefalinger

Hvis der opstår en situation, hvor politiet fraråder unødig kørsel eller al kørsel, indstilles skolebuskørslen også.
Hvis kørsel frarådes efter bussernes morgenkørsel, vil der være særligt tilrettelagt hjemkørsel med de nødvendige sikkerhedsforanstaltninger.

Kontakt

Skole- og dagtilbudsafdelingen