Skolestart

Find oplysninger omkring skolestarten.

I Folkeskoleloven står der, at undervisningspligten indtræder den 1. august i det kalenderår, hvor barnet fylder 6 år. Det betyder, at børnehaveklasse er obligatorisk.

Norddjurs Kommune har skoleindskrivning fra midten af december til midten af januar. I modtager information via Digital post, når det er ved at være tid. 

Indskrivning foregår digitalt, og fremgår distriktsskolen ikke af oversigten vælger du "anden distriktsskole", hvorefter du kan vælge den. Afdeling kan du vælge under sfo.

Såfremt dit barn skal i privatskole, skal du også gøre opmærksom på dette via vores indskrivning.

I Folkeskoleloven står der, at undervisningspligten indtræder den 1. august i det kalenderår, hvor barnet fylder 6 år. Det betyder, at børnehaveklasse er obligatorisk.

Skoleindskrivning

Hvert år i december/januar er der digital indskrivning til børnehaveklasse, med skolestart i august. Der udsendes mere information fra distriktsskolerne omkring tidspunkter m.v.

Der er Tidlig SFO og børnene overflyttes fra børnehave til skolefritidsordning pr. 1. april.

Tilflytter I i løbet af skoleåret - kontakter I den ønskede skole direkte.

Find kontaktoplysninger under kontakt.

Skoleudsættelse

Udsættelse af skolestart i Norddjurs Kommune kan ske på baggrund af en individuel vurdering af barnet, og skal være begrundet i barnets udvikling og forventning om, at barnet efterfølgende vil kunne klare skolegangen på lige fod med de øvrige børn

Udsættelse vil ikke kunne ske med begrundelse i specialpædagogiske behov, idet folkeskolen giver specialpædagogisk bistand til børn med behov for særlig tilrettelagt undervisning. 

Der kan maksimalt gives skoleudsættelse i et år.

Skolefremrykning

Fremrykning af barnets skolestart, kan ske hvis dit barn fylder 5 år inden 1.oktober, det år man ønsker skolestarten og i øvrigt forventes at kunne følge undervisningen i skolen.

Visitationsudvalget behandler ansøgningerne i januar måned.

Ansøgning om skoleudsættelse eller skolefremrykning

Folkeskoleloven giver kommunalbestyrelsen mulighed for at godkende forældres anmodning udsættelse eller fremrykning af barnets skolestart, hvis det er begrundet i barnets udvikling.

Når forældre ønsker, at barnet fremrykker eller udsætter sin skolestart, skal de indsende en ansøgning.

Ved ansøgning om skoleudsættelse skal I vedlægge:

  • En pædagogisk handleplan for hvorledes barnet tænkes stimuleret i det kommende år i børnehaven. Denne handleplan udarbejdes af børnehavens pædagoger i samarbejde med barnets forældre. 

  • Hvis barnet er indstillet til PPR vedlægges relevante oplysninger.

Ansøgningsskema vedrørende udsættelse/fremrykning af skolestart og handleplan skal sendes senest 2. januar til til Skole- og dagtilbudsafdelingen.

Derefter

  • Vurderes ansøgning og handleplan af Visitationsudvalget.

  • Visitationsudvalget sender på Kommunalbestyrelsens vegne besked om afgørelsen til forældrene. 

  • Afgørelsen kan ikke ankes.

Indsend ansøgningsskema

Hav følgende klar, inden du begynder at udfylde formularen:

  • Institutionshandleplan/pædagogisk handleplan (udarbejdes af børnehavens pædagoger i samarbejde med barnets forældre)

  • Barns cpr.-nummer

  • Forældres/forælders cpr.-nummer

  • Evt. andre dokumenter (f.eks. oplysninger fra PPR)

Udfyld og indsend ansøgning om skoleudsættelse eller skolefremrykning

 

Kontakt

Skole og dagtilbud

Indskrivning

Indskrivningen til start i tidlig sfo 1. april og efterfølgende skole sker hvert år i december/januar.

Ønsker du dit barn indskrevet herudover, så ret henvendelse til den ønskede skole.