Bestyrelser på skoler og i børnebyer.

Der er bestyrelser på alle skoler og børnebyer i Norddjurs Kommune.

Skolebestyrelsen vælges for en 2 eller 4 årig periode og følger kommunalbestyrelsens valg­periode.

De siddende bestyrelser sidder således til 31. juli 2024/26, så der er valg i foråret 2024.

Der er forskudt valg på mange skoler, hvilket vil sige, at der er valg hvert andet år, hvor halvdelen af bestyrelsen vælges.

I børnebyerne består bestyrelsen af repræsentanter fra både skoledel og dagtilbudsdelen.

Skolebestyrelsens virke er beskrevet i bekendtgørelse og i Styrelsesvedtægten.

På skolernes hjemmesider kan du se en oversigt over de valgte forældrerepræsentanterne i bestyrelserne.

Norddjurs Kommune har elektronisk valg.

Skolebestyrelsesvalg

Kontakt

Skole og dagtilbud