Modersmålsundervisning

Der er pt. oprettet hold i litauisk, som foregår fredag i Allingåbro.

Børn og unge, hvis forældre er statsborgere i medlemsstater i EU eller i lande, der er omfattet af Det Europæiske Økonomiske Samarbejde, skal ifølge folkeskoleloven tilbydes modersmålundervisning i den pågældende stats officielle sprog.

Der oprettes hold, hvis der kan samles mere end 12 elever med samme modersmål, og såfremt, at der kan findes en egnet lærer til at varetage undervisningen.

Sidste frist for indsendelse er 20. juni forud for det kommende skoleår. Deltagelse er bindende, når denne blanket er indsendt.

Såfremt det ikke lykkes at oprette hold i det ønskede sprog i Norddjurs Kommune henviser vi til anden kommune, hvor der er oprettet hold.

Indsend ansøgning om modersmålundervisning

Husk at have MitId klar, da det skal bruges til ansøgningen.

Udfyld skemaet

Bekendtgørelse om modersmålundervisning

Kontakt

Skole og dagtilbud