Frit skolevalg

Frit skolevalg - hvad betyder det?

Kommunalbestyrelsen har i sit møde den 7. november 2017 godkendt følgende principper for frit skolevalg i Norddjurs Kommune:

Optagelse af elever på andre skoler end distriktsskolen sker efter følgende kriterier:

1. Skolen optager elever, indtil elevtallet i hver klasse på en årgang er 24. Dog gælder det, at skoler med plads til tre spor på alle årgange må optage elever, indtil elevtallet i hver klasse på en årgang er 26.

2. Hvis det af kapacitetsmæssige hensyn ikke er muligt at oprette et tilstrækkeligt antal klasser for at optage alle elever, der ønsker indskrivning på en given skole, vil optagelse af eleverne fra andre distrikter ske i følgende prioriterede rækkefølge:

A) Elever fra Norddjurs Kommune i følgende rækkefølge:

a) Elever med søskende på skolen og elever, der kommer fra daginstitutioner i distriktet
b) lodtrækning i det omfang, at pkt. a ikke fører til en prioritetsorden

B) Elever fra andre kommuner

3. Elever kan skrives på venteliste, og endeligt svar kan gives efter, at klassedannelsen er sket den 15. marts for det kommende skoleår.

Ved skolestart sker ønske om anden skole end distriktsskolen ved den digitale indskrivning - i løbet af skoleforløbet retter du henvendelse til den ønskede skole.

Elever, der optages efter frit skolevalg er ikke berettiget til befordring.

 Ønskes barnet optaget på en anden skole end distriktsskolen, er det skolelederen på den modtagende skole, der kan tage beslutning optagelse på skolen.

Kontakt

Skole- og dagtilbud
skoledistriktskort
Her kan du se en oversigt over skolernes placering i Norddjurs Kommune.