Den Grønne Omstilling

Sammen arbejder vi for at mindske CO2-udledning i hele Norddjurs Kommune

Sammen om et Grønt Norddjurs (DK2020)

Der er udarbejdet en klimaplan for hele kommunen. Den har to primære emner: CO2-reduktion og klimatilpasning.

Klimaplanen har som mål at gøre Norddjurs Kommune klimarobust samt at reducere CO2-udledningen med 70 % i 2030 og være CO2-neutral i år 2050. Dette gælder for Norddjurs Kommune som et samlet geografisk område.

Derfor skal klimaplanen udarbejdes i stærke partnerskaber i hele kommunen. 

Klimaplanen supplerer Borgmesterpagten for klima og energi i EU som kommunen indgik med EU i 2012. Målet er en 70% CO2-reduktion i år 2030.