Biogas på Djursland?

Norddjurs og Syddjurs har i foråret 2024 igangsat en proces, som skal afklare muligheder og interesser for et fælles biogasanlæg på Djursland.

Siden er opdateret den 17. juni.

Der er på nuværende tidspunkt ikke truffet en politisk beslutning om et biogasanlæg på Djursland.

Der er aktuelt besluttet, at Norddjurs og Syddjurs i fællesskab skal arbejde på et videns- og beslutningsgrundlag.

Forståelsesramme for et tværkommunalt samarbejde om biogas på Djursland

Grundlaget skaber fundamentet for selvstændige beslutninger i Kommunalbestyrelsen i Norddjurs og Byrådet i Syddjurs sidst i 2024.

Tre udviklere af biogasanlæg har tilkendegivet interesse i et fælles biogasanlæg på Djursland.

Henvendelser vedrørende biogas og biogasanlæg sendes til Institutionbiogas@norddjurs.dk

Politiske beslutninger om biogas i Syddjurs og Norddjurs

Se referater, behandlinger og beslutninger i Kommunalbestyrelsen i Norddjurs og Byrådet i Syddjurs om biogas på Djursland.

Kommunalbestyrelsen, Norddjurs, 16. april 2024, punkt 5

Byrådet, Syddjurs, 24. april 2024, punkt 551

Kommunalbestyrelsen, Norddjurs, 19. juni, punkt 2

Tidsplan for processen

 • 24. april: Forståelsesramme godkendt i begge kommuner.
 • 14. maj: Temamøde i Kommunalbestyrelsen med oplæg fra Niras og Brancheforeningen Biogas.
 • 1. juni: Frist for interessetilkendegivelse fra interessenter.
 • Juni: Politisk orientering om status og videre proces.
 • 24. juni: Fælles borgermøde på Djursland.

Seneste nyheder om Biogas

Kom til borgermøde om Biogas

MANDAG DEN 24. JUNI KL. 17.00-19.00 I ØRUM AKTIV CENTER

Borgmester Kasper Bjerregaard, Norddjurs, og borgmester Michael Stegger Jensen, Syddjurs, byder velkommen og svarer på spørgsmål.

Brancheorganisationen Biogas Danmark fortæller om biogas, biogasanlæg og effekterne ved produktion af energi fra biogas.

Ingeniørvirksomheden NIRAS fortæller om den kommende proces frem mod et muligt biogasanlæg på Djursland.

Under sidste halvdel af borgermødet er det muligt at besøge stande, hvor du kan spørge ind til biogas og biogasanlæg.

Aftenen slutter med en opsamling ved de to borgmestre. Der er en sandwich og lidt at drikke til alle fremmødte.

Placering og principper for placering af et kommende biogasanlæg er ikke en del af indholdet og drøftelserne på borgermødet.

OBS: Af hensyn til forplejning er tilmelding opfordret, men alle er velkomne.

Kontakt

Henrik Scharling Bernberg
Chef for plan, byg og miljø

Kontakt

Filip Therkilsen
Projektleder
Fællessekretariatet

Tilmelding til borgermøde om biogas

Felter med (*) skal udfyldes

Hvad gør vi med dine oplysninger?

Læs mere om, hvad vi benytter de oplysninger, du taster ind i formularen, til.

Norddjurs Kommune er dataansvarlig, når vi behandler personoplysninger om dig. Du kan til en hver tid kontakte kommunen på nedenstående.

Norddjurs Kommune
Torvet 3
8500 Grenaa
Telefon: 89 59 10 00
Mail: norddjurs@norddjurs.dk
CVR-nr: 29189986

Du kan altid kontakte kommunens databeskyttelsesrådgiver om dine rettigheder og kommunens behandlinger om dig.

Norddjurs Kommune
Att: Databeskyttelsesrådgiveren
Sønderport 6a
8500 Grenaa
Telefon: 89 59 15 23
Mail: dbr@norddjurs.dk

Retsgrundlaget for Norddjurs kommunes behandling af dine personoplysninger er:

 • Databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra e.

Databeskyttelsesforordningen opstiller en række rettigheder som du har, når Norddjurs Kommune behandler personoplysninger om dig.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte Norddjurs Kommune.

 • Ret til oplysning – Du har ret til, uden unødig forsinkelse, at blive informeret om vores indsamling og behandling af dine personoplysninger (senest en måned efter indsamlingen)
 • Ret til indsigt – Du har ret, til at blive bekendt med personoplysningerne vi behandler om dig, og desuden til en række oplysningerne
 • Ret til berigtigelse – Du har ret, til at få urigtige/forkerte personoplysninger om dig rettet
 • Ret til sletning – Du har ret, til at få personoplysninger om dig slettet, såfremt vi ikke er underlagt anden lov til opbevaringen
 • Ret til begrænsning af behandling – Du har ret, til at få begrænset behandlingen af dine personoplysninger, hvis bestemte kriterier er opfyldt
 • Ret til dataportabilitet – Du har i bestemte tilfælde ret, til at modtage dine personoplysninger, og få disse overført til anden dataansvarlig end os
 • Ret til indsigelse – Du har ret, til at gøre indsigelse imod behandlingen af dine personoplysninger
 • Ret til ikke at være genstand for en automatisk afgørelse – Du har ret, til ikke at være genstand for en automatisk afgørelse, fx profilering

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde Norddjurs Kommune behandler dine personoplysninger på. Det anbefales dog, at du først retter henvendelse til Norddjurs Kommune inden en klage sendes til Datatilsynet.

Du kan indberette en klage til Datatilsynet her