Ungeindsatsen

Den kommunale Ungeindsats understøtter, at de unge bidrager med egne ressourcer på uddannelsesområdet og/eller på arbejdsmarkedet.

Ungeindsatsen i Norddjurs kommune har forskellige projekter og tilbud, der alle har et job- og uddannelses-rettet perspektiv.

Det giver en helhedsorienteret, målrettet og forebyggende indsats, så flest mulige af kommunens unge kommer i uddannelse eller beskæftigelse.

Læs mere her