6 ugers jobrettet uddannelse

Få flere af de kompetencer, som virksomhederne efterspørger. Det øger dine muligheder for at komme hurtigere i job.

Hvis du modtager dagpenge har du mulighed for, at tage en 6 ugers jobrettet uddannelse allerede fra din første dag som ledig. For at kunne bruge ordningen, er det også en betingelse, at du enten er ufaglært, faglært eller har en uddannelse, som kan sidestilles med en erhvervsuddannelse.

Sådan gør du

  • Det er din A-kasse, som skal godkende, om du er omfattet af ordningen.

  • Hvis du bliver godkendt, kan du vælge mellem de uddannelsesforløb, der fremgår af positivlisten.

  • Det er også din A-kasse, som skal godkende uddannelsen, inden du begynder.

Ofte stillede spørgsmål

På linket, kan du læse meget mere om 6 ugers jobrettet uddannelse:

Seks ugers jobrettet uddannelse

Du kan begynde allerede fra din første dag som ledig.

Hvis du er under 25 år, skal du være opmærksom på, at dit uddannelsesforløb skal være afsluttet inden for de første 6 måneders ledighed.

Er du 25 år eller derover, skal dit uddannelsesforløb være afsluttet inden for de første 9 måneder af din ledighed.

Positivlisten er en liste over uddannelsesforløb, der giver de bedste muligheder for at komme i job.

På listen finder du uddannelsesforløb af op til 6 ugers varighed.

Listen revurderes hvert år, så den afspejler de aktuelle jobmuligheder på arbejdsmarkedet.

Find positivlisten her