Ressourceforløb

Et ressourceforløb er til dig, som har komplekse problemer og derfor brug for en længerevarende særlig hjælp og støtte for, at komme ud på arbejdsmarkedet.

Hvad er Ressourceforløb?

Hvis din funktionsevne er nedsat så meget, at du er i fare for at miste din tilknytning til arbejdsmarkedet, kan du muligvis få bevilget et ressourceforløb af kommunen. Ressourceforløbet er et længerevarende og personligt tilrettelagt forløb med støtte fra forskellige afdelinger i kommunen inden for beskæftigelses-, sundheds-, uddannelses- og socialområdet.  

For at få et ressourceforløb skal din sag forelægges kommunens rehabiliteringsteam, som laver en indstilling til hvad der skal indgå i ressourceforløbet.

Et forløb kan bestå af mange forskellige ting: 

 • Mentorstøtte
 • Virksomhedspraktik på virksomheder
 • Ordinære timer på en virksomhed.
 • Opkvalificerende kurser
 • Kurser i at håndtere fx stress/angst
 • Støtte- og kontaktperson
 • Hjælp til boligproblemer
 • Socialpædagogisk bistand
 • Behandling for misbrug
 • Motion

 Du vil få en koordinerende sagsbehandler, der sikrer, at dit forløb bliver tilpasset og justeret undervejs. Den koordinerende sagsbehandler vil også hjælpe dig med at gennemføre de aktiviteter, der giver mening for netop dig.

Om ressourceforløbsydelse under et Ressourceforløb

Skrevet af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering 

 

For at kunne få ressourceforløbsydelse skal du opfylde betingelserne:

 • Kommunen skal have visiteret dig til et ressourceforløb.
 • Du skal stå til rådighed for de tilbud, som fremgår af rehabiliteringsplanen, og som er en del af ressourceforløbet, og du skal deltage i opfølgningssamtaler og lign. i kommunen m.v.

Når du er blevet tilkendt ressourceforløb, stopper den ydelse, du hidtil har fået. Hvis du forud for ressourceforløbet modtog sygedagpenge eller ledighedsydelse, modtager du ressourceforløbsydelse på niveau med din hidtidige ydelse. Du vil dog kun modtage ressourceforløbsydelse på niveau med sygedagpenge, så længe du ville være berettiget til at modtage sygedagpenge.

Kommer du fra en anden ydelse, vil du modtage ressourceforløbsydelse på niveau med kontanthjælp eller uddannelseshjælp.

Ressourceforløbsydelsen kan blive justeret undervejes i forløbet, og hvis du fx får et barn, hæves ydelsen til kontanthjælpsniveau på forsørgersats.

Hvis du har indtægter eller formue

Hvis du har lønindtægter, som inkl. pension overstiger 15.401 kr. (2022) bliver din ressourceforløbsydelse sat ned med 55 pct. af den del af lønnen inkl. pension og før skat, der overstiger grænsebeløbet på 15.401 kr.

Hvis du får feriegodtgørelse efter ferieloven, bliver den trukket fra din ressourceforløbsydelse på samme måde som lønindtægter. Det sker på det tidspunkt, hvor du holder ferien.

Andre indtægter, som fx løbende udbetalinger fra en forsikring, bliver trukket fra krone for krone.

Derimod har din egen formue og din ægtefælles formue og indtægter ikke indflydelse på, hvor meget du kan få i ressourceforløbsydelse. 

Det er en betingelse for at modtage ressourceforløbsydelse, at du står til rådighed for de tilbud, som fremgår af rehabiliteringsplanen, og som er en del af ressourceforløbet. Det er også et krav, at du deltager i opfølgningssamtaler og lign. i kommunen.

Hvis du flytter til en anden kommune, skal på barsel, eller bliver syg, vil du fortsat have ret til at modtage ressourceforløbsydelse.

 

Har du yderligere spørgsmål så kontakt: