Førtidspension

Med en førtidspension kan du få pension indtil, du bliver folkepensionist. Du kan måske få tilkendt en førtidspension, hvis din arbejdsevne er nedsat varigt, og du dermed ikke længere er i stand til at arbejde i et lønnet job.

Om Førtidspension

Førtidspension kan være en mulighed, hvis du er fyldt 40 år og din arbejdsevne er så varigt og væsentligt sat ned, at du ikke kan arbejde i et almindeligt job eller i et fleksjob. Hvis du er under 40 år, kan du kun i særlige tilfælde få tilkendt førtidspension. 

Dine muligheder for førtidspension

Det er jobcenteret, som skal godkende dig til at få en Førtidspension. Det sker på baggrund af en anbefaling fra vores Rehabiliteringsteam

  • Hvis du har en sag i jobcenter Norddjurs, skal du kontakte din beskæftigelsesrådgiver, som kan vejlede dig.

  • Hvis du ikke har en sag i Jobcenter Norddjurs, kan du møde op i vores åben rådgivning

  • Hvis du får tilkendt en førtidspension, har du stadig mulighed for at bidrage til arbejdsmarkedet. Læs mere om muligheden for Job med løntilskud for førtidspensionister.

Læs mere om Førtidspension

Skrevet af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering 

Førtidspension kan være en mulighed, hvis du er fyldt 40 år og din arbejdsevne er varigt og så væsentligt sat ned, at du ikke kan arbejde i et almindeligt job eller i et fleksjob. Hvis du er under 40 år, kan du kun i særlige tilfælde få tilkendt førtidspension.

Du er ikke berettiget til førtidspension, hvis du kun mister din arbejdsevne i en periode, eller hvis du kan forbedre din arbejdsevne gennem en beskæftigelsesrettet indsats, behandling el.lign.

For at få førtidspension skal du også opfylde krav til din bopæl og dit statsborgerskab.

Har du yderligere spørgsmål så kontakt: