Klagevejledning

Når du har en sag i Norddjurs Jobcenter, har du mulighed for at klage over jobcenterets afgørelser eller selve sagsbehandlingen.

Klager over afgørelser kan være:

  • At du skal deltage i et tilbud, som du ikke finder rimeligt. 
  • At du ikke kan deltage i et forløb, som du ønsker. 
  • At du er uenige i dele af en afgørelse, som hvis du eksempelvis søger om revalidering, men ikke får dette bevilget.  


Du kan klage over en afgørelse i din sag inden for 4 uger efter, at du har modtaget din afgørelse.
Vi behandler din klage inden for 4 uger, og hvis den giver os anledning til at ændre i vores afgørelse, vil vi kontakte dig. Hvis vi ikke mener, der er grund til at ændre i afgørelsen, sender vi klagen videre til Ankestyrelsen, som så vil træffe endelig afgørelse.

Du kan vælge at klage skriftligt eller mundtligt. Du kan i klagen oplyse, hvorfor du er utilfreds med afgørelsen. 

Har du yderligere spørgsmål så kontakt: