Seniorjob

Er du over 55 år, ledig, og har du opbrugt dine dagpenge? Så er du berettiget til et seniorjob, hvis du er tilmeldt efterlønsordningen.

Hvad er et seniorjob?

Et seniorjob er en ansættelse på en offentlig arbejdsplads, hvor du får ordinær løn. Du kan blive i et seniorjob indtil, du kan gå på efterløn.

Du kan ansættes i et seniorjob, hvis:

 • Du er ledig

 • Du er over 55 år

 • Din dagpengeret er udløbet (inklusiv udløb af arbejdsmarkedsydelse - dog ikke kontantydelse)

 • Du fortsat er medlem af en A-kasse

 • Du har indbetalt til efterløn

Sådan gør du

Hvis du er interesseret i at få et seniorjob, skal du kontakte jobcenteret.

 • Du skal søge om seniorjob tidligst 3 måneder før, at du mister din ret til dagpenge og senest 2 måneder efter, at du har mistet retten til dagpenge.

 • Kommunen har pligt til at ansætte dig senest 2 måneder efter, du har søgt om et seniorjob.

 • Når kommunen finder et seniorjob, skal vi tage hensyn til dine kvalifikationer og interesser.

 • Hvis vi ikke finder et seniorjob til dig, så skal vi betale en kompensation, som svarer til det, som du ville have fået i dagpenge, hvis dine dagpenge ikke var udløbet.

Læs mere om seniorjob

Skrevet af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering

Hvis du har ret til et seniorjob, vil din a-kasse ca. tre måneder, før din dagpengeperiode udløber kontakte dig. A-kassen vil orientere dig om muligheden for at få et seniorjob.

Du skal herefter selv sende en ansøgning til kommunen, som senest skal være modtaget 2 måneder efter den dag, hvor dagpengeperioden. Du kan tidligst sende ansøgningen 3 måneder før din dagpengeret er opbrugt. I ansøgningen til kommunen anmoder du om et seniorjob. Kommunen indkalder dig efterfølgende til en samtale. Kommunen fastsætter seniorjobbets indhold og omfang efter samtalen med dig og tager så vidt muligt hensyn til dine kvalifikationer og interesser. Du bliver ansat på overenskomstmæssige løn- og arbejdsvilkår.

For at komme i betragtning til et seniorjob, skal du opfylde en række betingelser. Du skal:

 • være ledig
 • fortsat være medlem af en a-kasse
 • fortsat indbetale efterlønsbidrag
 • kunne opfylde anciennitetskravet for at få efterløn, når du når efterlønsalderen
 • have opbrugt dagpengeretten, tidligst fem år før du når efterlønsalderen.

Mens du er i et seniorjob, optjener du ikke ret til dagpenge. Du skal desuden stadig stå til rådighed for arbejdsmarkedet, hvis dit jobcenter henviser dig til et ordinært job.

Når du rammer efterlønsalderen og dermed har ret til efterløn, ophører dit seniorjob. Men dit seniorjob ophører tidligere, hvis du ikke længere vil kunne gå på efterløn, når du når efterlønsalderen, på grund af manglende indbetaling af medlemsbidrag eller efterlønsbidrag til din a-kasse, eller fordi du er udmeldt af a-kassen. Det samme gælder, hvis du vælger at hæve dit efterlønsbidrag, inden du når efterlønsalderen.

Endelig vil seniorjobbet ophøre, hvis du afslår et rimeligt arbejde, som jobcenteret henviser til.

Du kan også miste din ret til seniorjob, hvis du bliver afskediget som følge af, at du har misligholdt din ansættelsesaftale. 

Har du yderligere spørgsmål så kontakt:

Ledige stillinger

jobnet.dk

For dig der søger job. Find dit næste job på jobnet.dk