Integrationsteamet i Jobcenter Norddjurs

Læs om de opgaver, som integrationsteamet i Jobcentret vil hjælpe dig med, når du kommer til Norddjurs Kommune.

Når du kommer til Norddjurs Kommune, skal du have etableret dig med et godt og værdigt liv. 

En del af det vil sandsynligvis handle om bolig, job og uddannelse.

Her er det dit eget ansvar at komme videre, men vi kan understøtte dig på vejen.

Integrationstemaet kan hjælpe med mange af de opgaver, når du ankommer til Norddjurs.

Blandt andet bolig, pas, bestilling af cpr.nr og meget andet.

Det kan du læse mere om i menuen til venstre.

Din koordinerende sagsbehandler gør følgende:

 • Er koordinerende i forhold til hele din integrationsperiode og har løbende opfølgninger med dig.

 • Udfylder din integrationskontrakt sammen med dig.

 • Tilmelder dig til sprogskole.

 • Tager stilling til, om du skal have lavet en generel helbredsundersøgelse.

 • Kan bevillige mentorforløb.

 • Skal ifølge loven trække i din ydelse, hvis du ikke møder som aftalt på sprogskole, i virksomhedsrettede tilbud og ikke overholder de aftaler, som der bliver indgået.

 • Giver dig generelle råd og vejledning om, hvordan du bedst og hurtigst kommer i ordinært arbejde eller uddannelse.

 • Kan henvise dig til forløb og projekter, der bringer dig tættere på selvforsørgelse.

 • Kontakt til din virksomhedskonsulent.

Hvis du har brug for at tale med din koordinerende sagsbehandler, så skal du lave en aftale om et møde. På den måde er der sikkerhed for, at sagsbehandleren er forberedt, og du risikerer ikke at gå forgæves.

Ring på 89 59 10 00 i tidsrummet mandag-onsdag kl. 10.00-15.00, torsdag 10.00-17.00 og fredag 10.00-12.00

Du kan også se mere på: Job og jobcenter

 • Vi står klar med en bolig (midlertidig eller permanent), du kan flytte ind i.

 • Der er bestilt standard møbelpakke til dig.

 • Hvis du har fået en permanent bolig, kan vi hjælpe med at søge boligstøtte og lån til indskud.

 • Vi hjælper med at bestille cpr.nr. og Nem-ID.

 • Vi udleverer et aconto beløb den første dag og hjælper med ansøgning om forsørgelse.

 • Du får en generel introduktion til, hvem der gør hvad i kommunen, og hvor man kan få hjælpen.

 • Du får udleveret skemaer til ansøgning om eventuel familiesammenføring og ansøgning om pas. Det er ikke kommunen, der hjælper dig med at udfylde skemaerne, men du får information om, hvem der kan hjælpe dig med at udfylde disse.

Vil du have en aftale med integrationsteamet i Jobcentret så ring på 89 59 10 00 i tidsrummet mandag-onsdag kl. 10.00-15.00, torsdag 10.00-17.00 og fredag 10.00-12.00

Du kan også se mere på: Job og jobcenter

 

Din sagsbehandler tilmelder dig til sprogundervisningen i Norddjurs Kommune.

Inden du kan starte på skolen skal du visiteres.

En visitation er en samtale, hvor vi sammen finder ud af, hvor meget dansk du allerede kan. Det er en lærer på skolen, der visiterer.

I løbet af samtalen taler vi om, hvad dine ønsker til fremtiden i Danmark er, og hvilken baggrund du har fra dit hjemland: Din erfaring på arbejdsmarkedet, hvor mange år du har gået i skole og om du evt. har en uddannelse.

Du kan læse mere på sprogskolens hjemmeside.

Danish classes

Your caseworker will sign you up for language classes at “Norddjurs Kommunes Sprogundervisning”.

Before you can start, you have to be referred.

This means that you will meet with a teacher at the language school, in order to find out how much Danish you know already.

We’ll talk about what kind of future you want in Denmark and what your background is from your home country: your work experience, how many years of school you have behind you and whether you have any professional training or education.

You can read more at the website of the language school.

 

 • Har kontakt til virksomhederne.

 • Kan hjælpe dig med at få en praktikaftale eller et løntilskud, som kan give dig mulighed for, at få et netværk blandt arbejdsgivere og kollegaer.

 • Laver løbende opfølgninger på, hvordan det går med dig og virksomheden.

 • Giver dig råd og vejledning i forhold til mulighederne på arbejdsmarkedet.

Vil du have en aftale med integrationsteamet i Jobcentret så ring på 89 59 10 00 i tidsrummet mandag-onsdag kl. 10.00-15.00, torsdag 10.00-17.00 og fredag 10.00-12.00

Du kan også se mere på: Job og jobcenter

 

Har du yderligere spørgsmål så kontakt:

Norddjurs Kommune