Hvad kan jeg få hjælp til?

Norddjurs Kommune tilbyder råd, vejledning og støtte til dig, der på grund af funktionsnedsættelse, psykiatriske problemstillinger og/eller sociale problemer har svært ved selv at overskue din dagligdag.

Der ydes støtte med udgangspunkt i princippet hjælp til selvhjælp - med fokus på dine ressourcer, udviklingsmuligheder og ønsker.

Åben Råd og Vejledning

Norddjurs Kommune tilbyder Åben Råd og Vejledning på adressen Torvet 3, 8500 Grenaa.

Rådgivningen finder sted hver torsdag i tidsrummet 14.30 - 16.30. 

Åben Råd og Vejledning er for dig, der er over 18 år og er havnet i en særlig udsat situation, som du har behov for hjælp til at håndtere.

En rådgiver vil tage en snak med dig om din oplevelse af situationen og guide og vejlede dig til at få udfordringen løst. Rådgiveren kan også henvise dig videre og hjælpe med kontakt til andre afdelinger og instanser, hvis det vurderes relevant. 

Kontakt din rådgiver

Hvis du allerede har en sag i Myndigheds- og visitationsafdelingen, kan du altid rette direkte henvendelse til din rådgiver. 

Hvis du oplever et behov for mere omfattende hjælp og støtte, kan du søge om socialpædagogisk støtte.

Du vil få tilknyttet en rådgiver, som vil foretage en samlet, individuel og konkret vurdering af din situation.

Udredning 

For at finde ud af, hvilken konkret støtte du har behov for og kan være berettiget til, skal der laves en udredning, som du og din rådgiver samarbejder om at få lavet.

I Norddjurs Kommune anvender vi Voksenudredningsmetoden, som har til formål at understøtte den faglige og lovgivningsmæssige kvalitet i sagsbehandlingen – med udgangspunkt i den enkelte borger.

Gennem udredningen får l sammen afdækket dine ressourcer og udfordringer ud fra forskellige temaer, som til sammen vil danne et helhedsorienteret billede af din situation og deraf dit konkrete og individuelle behov for støtte i dagligdagen.

Udredningen bygger på oplysninger fra dig, men kan også indeholde relevante oplysninger fra andre parter, fx din læge, såfremt du samtykke til det,og oplysningerne vurderes relevante for at kunne træffe en kvalificeret afgørelse.

Vi inddrager dig altid i afdækningen af dit behov, og du har altid ret til at tage en bisidder med til dine møder med din rådgiver.

Afgørelse

Når udredningen er færdigudarbejdet og du har godkendt det skrevne, vil kommunen træffe en afgørelse, om du er berettiget til støtte - og i så fald, hvilken.

Du vil modtage afgørelsen på e-boks. Hvis du er fritaget fra e-boks, vil du modtage afgørelsen som fysisk brev med posten.

Handleplan

Hvis du får bevilliget støtte efter Servicelovens bestemmelser, vil du altid blive tilbudt en handleplan.

Handleplanen er et redskab mellem dig og din rådgiver hos kommunen, som skal medvirke til at skabe overblik over de mål, du skal arbejde med i forbindelse med den bevilliget støtte.

Handleplanen er et tilbud, som selv du kan til- og fravælge.

Kommunalbestyrelsen har vedtaget sagsbehandlingsfrister for visitation og levering af støtte og hjælp inden for forskellige områder.

Sagsbehandlingsfristen er udtryk for det tidsrum, det som hovedregel må tage at behandle en ansøgning, herunder en sag, der er hjemvist til fornyet behandling.

Ved akut behov visiteres og leveres hjælpen omgående.

Der kan være særlige situationer, hvor sagsbehandlingen tager længere tid end de nedenfor angivne frister.
Hvis sagsbehandlingsfristen ikke kan overholdes, skal ansøgeren have besked om, hvornår ansøgeren kan forvente en afgørelse.

Du finder de gældende sagsfrister her.

Har du yderligere spørgsmål så kontakt:

Norddjurs Kommune