Helbredstillæg

Prisaftaler vedrørende udvidet helbredstillæg

Norddjurs Kommune har indgået prisaftaler vedrørende fodpleje, så beregning af helbredstillæg til fodpleje kan højst tage udgangspunkt i en udgift på 356,75 kr. pr. behandling.

Såfremt udgiften udgør et mindre beløb, bliver helbredstillæg beregnet efter den faktiske udgift.

Du bestemmer selv, hvor du får udført din fodbehandling. Såfremt du vælger en af de nedenstående leverandører, skal du huske at vise denne information.

Følgende klinikker er tilsluttet aftalen om fodbehandling vedrørende reglerne for udvidet helbredstillæg til pensionister:

Treat Nørby

Mejeri Vej 14, Nørager

8961 Allingåbro

Anne Grethe Nørby

Tlf: 23 26 52 23

Mail: ag@djurs.net


Norddjurs Fodpleje Klinik Harmoni

Enghegnet 7

8500 Grenaa

Tlf: 40 59 50 16


Det er vigtigt at oplyse, at uanset prisaftalen vedrørende fodpleje, har man som pensionist frit valg med hensyn til leverandør.

Det vil sige, at der på grundlag af kvitteringer fra andre leverandører vil blive beregnet helbredstillæg på grundlag af prisaftalen, men at helbredstillægget vil blive udbetalt på samme måde, som hvis behandlingen var foretaget af en af ovenstående leverandører med prisaftaler.

Ved ansøgning om hjælp til udvidet helbredstillæg til tandbehandling skal behandlingsoverslag fra tandlægen vedlægges ansøgningen.

Norddjurs Kommune har en prisaftale med klinisk tandtekniker Henrik Lemkow, Østergade 23C, 8500 Grenaa og Centervej 21C, 8963 Auning.

Det er frit, om du ønsker at bruge en anden tandtekniker.

Ved ansøgning om hjælp til udvidet helbredstillæg til briller skal overslag fra optikeren vedlægges ansøgningen.

Norddjurs Kommune har en prisaftale med Louis Nielsen, Lillegade 14, 8500 Grenaa.

Det er frit, om du ønsker at bruge en anden optiker.

Kontakt
Ydelsesteamet, Borgerservice

E-mail: ydelsesteam@norddjurs.dk
Tlf. 89 59 10 14