Ind- og udrejse

Hvad skal du gøre ved ind - og udrejse?

Indrejse

Når du flytter til Danmark fra udlandet skal du henvende dig personligt til folkeregistret i den kommune du flytter til.

Her skal du udfylde blanketten anmeldelse af indrejse. For at kunne blive registreret, skal du have en bolig eller et fast opholdssted.

Hvis du ikke er dansk eller nordisk statsborger, skal du have opholdstilladelse for at blive registreret i Danmark.

Opholdstilladelse fås ved Udlændingestyrelsen eller Statsforvaltningen.

Du kan læse mere om opholdstilladelse her: www.nyidanmark.dk

Du skal også medbringe dit pas.

Udrejse

Ophold i udlandet over 6 måneder skal altid anmeldes som en fraflytning.

Dette gøres digitalt med din MitID på borger.dk.

Hvis opholdet i udlandet varer 6 måneder eller derunder, og den hidtidige bolig opretholdes til fuld rådighed, har vedkommende, efter anmodning, ret til at forblive registreret med bopæl dér.

Udrejse til et andet nordisk land skal anmeldes i tilflytningslandet og registreres først, når indrejsen er accepteret af tilflytningslandet.

Kontakt

Norddjurs Kommune