Ind- og udmeldelse af folkekirken

Indmeldelse i folkekirken sker normalt ved dåb.

Udmeldelse sker ved henvendelse til præsten i bopælssognet, som meddeler udmeldelsen til folkeregistret.

Læs mere på Norddjurs Provsti på dette link

Du kan finde dit sogn på www.sogn.dk.

Kontakt

Norddjurs Kommune