Hjælpere med fuldmagt

Efter forvaltningslovens § 8, stk. 1 kan du som part i en sag på et hvilket som helst tidspunkt under sagens behandling vælge at give fuldmagt til, at andre repræsenterer eller bistår dig.

Det betyder, at du kan få din hjælper (partsrepræsentant) til at repræsentere dig og hjælpe med din klage til borgerrådgiveren.

Denne hjælper (partsrepræsentant) skal dog udfylde en fuldmagt, som skal afleveres til borgerrådgiveren sammen med klagen.

Hvis der er klaget af en partsrepræsentant, får du som part en bekræftelse på, at borgerrådgiveren behandler sagen.

Du får også resultatet af borgerrådgiverens behandling af sagen, men al yderligere korrespondance foregår mellem borgerrådgiveren og partsrepræsentanten.

Kontakt

Borgerrådgiveren