Bolig, byggeri & flytning

Nogle projekters tilladelser, godkendelser, dispensationer mv. skal enten offentliggøres eller i offentlig høring.

Med det interaktive kort for Norddjurs Kommune kan du se, hvad der gælder for et bestemt område, bl.a. lokalplaner, fredninger, matrikler, daginstitutioner, skoledistrikter og meget mere.

Aktuelle offentliggørelser og høringer      Interaktivt Kort (WebGIS)