Sundhedsplejen

Sundhedsplejen tilbyder:

Graviditetsbesøg tilbydes til:

 • Alle førstegangsgravide
 • Flergangsgravide, der tidligere har haft ammeproblemer eller andre problemer
 • Alle, der venter tvillinger eller flere børn

Der tilbydes besøg til alle forældre, der venter på at hjemtage et adoptivbarn.

Et graviditetsbesøg er på ca. 1. time, og foregår som hjemmebesøg efter individuel aftale.

Emner, der kan tales om, kan f.eks. være:

 • Forventninger til barnet og jer selv som forældre
 • Ændringer for parforholdet
 • Praktiske forhold
 • Amning
 • ... og alt, hvad I har lyst til at tale med sundhedsplejersken om.

Det er vigtigt, at begge vordende forældre er til stede ved besøget, hvis det er muligt.

Kontakt med sundhedsplejersken:

 • I kan ringe på tlf. nr.: 40 41 54 86

Sundhedsplejersken vil kontakte jer for at lave en aftale.

Sundhedsplejen tilbyder alle familier besøg 4. eller 5. dag efter fødslen - også om lørdagen og enkelte søgnehelligdage.

Sundhedsplejen får besked fra hospitalet eller fra jordemoderen, når du har født.

Familier der er udskrevet før 72 timer efter fødslen og efter hjemmefødsel, får et tidligt hjemmebesøg på 4.-5. dagen efter fødslen.

Der er også besøg på lørdage. Besøget varer ca. 30 minutter og fokuserer på:

 • Barnet og familiens trivsel
 • Amning eller anden ernæring til barnet
 • Evt. gulsot
 • Vejledning om det nyfødte barn.

Alle familier med spædbørn tilbydes besøg i deres hjem af en sundhedsplejerske.

Familier med børn 1-6 år tilbydes besøg ved behov.

Familien og sundhedsplejersken aftaler, om besøg skal fortsætte efter barnet er fyldt 1 år.

Antallet af besøg afhænger af familiens behov.

Et besøg varer ca. 1 time. Sundhedsplejersken vil, afhængig af barnets alder:

 • Veje og måle barnet
 • Vurdere barnets udvikling sammen med jer
 • I kan tale om: barnets kost og pleje, udvikling, stimulation, helbred, sundhed og sygdom
 • I kan også tale om familiens trivsel eller andet, som I ønsker at tale med sundhedsplejersken om

Besøg kan genoptages, hvis der opstår behov herfor:

 • Forældre kan selv kontakte sundhedsplejersken
 • Læge eller hospitalsafdeling kan henvise til sundhedsplejersken
 • Socialrådgiver kan henvise til sundhedsplejersken

Sundhedsplejerskerne har ikke fast træffetid, men kan kontaktes på deres mobiltelefoner.

Der kan indtales en besked og sundhedsplejersken ringer tilbage.

Sundhedsplejens åbne konsultation er åben onsdage fra kl. 09.30-11.30. 

Her kan forældre uden forudbestilt tid få råd og vejledning af en sundhedsplejerske: 

Sundhedsplejeklinikken i Familiehuset, Markedsplads 6, 8961 Allingåbro. 

Sundhedsplejeklinikken i Sundhedshuset, Sygehusvej 15, 8500 Grenaa.

 • Har du behov for sundhedspleje, kan du enten kontakte egen sundhedsplejerske eller sundhedsplejens sekretariat på tlf. 40 41 54 86. 

Alle nybagte mødre tilbydes deltagelse i mødregruppe.

En mødregruppe er en gruppe af mødre, der mødes hos hinanden på skift efter aftale.

Sundhedsplejersken sammensætter gruppen og laver første aftale.

Formålet med mødregruppe er, at:

 • mødre får mulighed for at mødes med andre mødre med børn på omtrent samme alder.
 • mødre får mulighed for at dele oplevelser og erfaringer med hinanden.
 • Tegn på at jeres barn er parat til skemad

 • Hvad kan I tilbyde jeres barn og hvornår?

 • Stemningen omkring måltidet

 • Spørgsmål til sundhedsplejersken

Hvor:

Grenaa Bibliotek, N.P. Josiassensvej 17, 8500 Grenaa

Familiehusets afd. i Allingåbro, Markedsplads 6, 8961 Allingåbro

Hvornår:

Følgende onsdage kl. 13.00-14.30

2024

 • 12.juni 2024

 • 14. august 2024

 • 4. september 2024

 • 2. oktober 2024

 • 6.november 2024

 • 4.december 2024

Information om Børneinkontinensklinikken

Sundhedsplejen har etableret en børneinkontinensklinik til børn der har  ufrivillig vandladning i sengen eller tøjet (se folderne nedenfor, pdf).

Ufrivillig vandladning om dagen - vejledning til forældre (pdf)

Ufrivillig vandladning om natten - vejledning til forældre (pdf)

Kontakt

 • Sundhedsplejerske Dorthe Langberg, mobil: 23 33 16 44

 • Sundhedsplejerske Kamilla Kjærgård Jørgensen, mobil: 40 41 18 68

Børneinkontinensklinikken findes i Sundhedshuset, Sygehusvej 15, 8500 Grenaa.

Hver skole har tilknyttet en sundhedsplejerske.

Skolesundhedsplejersken overordnede opgaver er:

 • At bidrage til generel sygdomsforebyggelse og sundhedsfremme på skolen

 • At medvirke til at børn og unge bliver bevidste om deres egen sundhed og bliver i stand til at handle i forhold til egen og andres sundhed og trivsel

 • At opspore sygdom, mistrivsel og fejludvikling og at henvise til relevant udredning eller behandling

Skolesundhedsplejersken varetager disse opgaver gennem sundhedspædagogiske aktiviteter i klassen, funktionsundersøgelser og individuelle behovsorienterede sundhedssamtaler.

Desuden deltager sundhedsplejersken i skolens tværfaglige møder, hvor hun bidrager med en sundhedsfaglig vinkel på både generelle og konkrete problemstillinger.

Både børn og forældre kan kontakte skolesundhedsplejersken ved behov for støtte og vejledning f.eks. i forhold til:

 • Mad og spiseproblemer

 • Over- og undervægt

 • Syn og hørelse

 • Motorik: Læs mere om børn og motorik (pdf)

 • Hygiejne

 • Motion

 • Søvn og søvnproblemer

 • Ufrivillig vandladning og afføringsproblemer

 • Forældre/barn sammenspil og konflikthåndtering

 • Kroppens forandringer, selvbillede og pubertet

 • Seksuel sundhed

 • Trivselsproblemer - herunder hovedpine, mavepine, selvværdsproblemer, selvskadende adfærd, tristhed eller problemer i sociale relationer

 • Forandringer og reaktioner i forbindelse med sorg, skilsmisse eller sygdom i familien

 • Rygning, alkohol og stoffer

Nedenfor kan du læse om, hvad skolesundhedsplejen tilbyder på de forskellige klassetrin.

Her finder du også kontaktoplysninger.

I 0. klasse inviterer skolesundhedsplejerskerne klassen og kontaktlæreren med til "Sundhedsmysteriet" - en opdagelsesrejse med "hav-det-godt-detektiverne".

Sundhedsmysteriet tager udgangspunkt i børnenes oplevelse af sundhed og trivsel. Gennem leg og aktiv deltagelse beskæftiger børnene sig bl.a. med emnerne:

 • mad og drikke

 • at holde sig rask

 • aktivitet og søvn

Derudover indbydes alle børn til en individuel funktionsundersøgelse, hvor højde, vægt, syn og hørelse undersøges.

Endelig tilbydes forældre og evt. børn en behovsorienteret samtale, hvor de forældre, der ønsker det, kan booke en tid til en individuel samtale med sundhedsplejersken om barnets udvikling, sundhed og trivsel.

Skolesundhedsplejersken og 5. klasse.

I 5. klasse kommer skolesundhedsplejersken ud i klassen og taler med børnene om de forandringer, der sker med kroppen i puberteten.

Klassen bliver opdelt i pige- og drengegruppen, og børnene er selv medbestemmende om indholdet.

Desuden indbydes alle børn til en individuel sundheds- og trivselssamtale samt funktionsundersøgelse, hvor højde, vægt og syn undersøges.

På 8. årgang deltager skolesundhedsplejerskerne sammen med SSP og Ung Norddjurs i forebyggelsesdagen, som afholdes på alle overbygningsskoler på en skoledag i begyndelsen af året.

Her taler vi med de unge om emner som seksualitet, forelskelse, følelser, grænser, prævention, alkohol og kommunens tilbud til de unge.

Desuden indbydes alle unge til en individuel sundheds- og trivselssamtale samt funktionsundersøgelse, hvor højde, vægt, syn og hørelse undersøges.

På 9. årgang deltager skolesundhedsplejerskerne sammen med SSP og Ung Norddjurs i forebyggelsesdagen, som afholdes på alle overbygningsskoler på en skoledag i begyndelsen af året.

Her taler vi med de unge om emner som seksualitet, forelskelse, følelser, grænser, prævention, alkohol og kommunens tilbud til de unge.

Børn i special- og modtagerklasser tilbydes som udgangspunkt det samme som børn i andre klasser - dvs. sundhedspædagogiske aktiviteter, individuelle funktionsundersøgelser og behovsorienterede sundhedssamtaler i 0., 5. og 8. klasse.

Derudover er der mulighed for, at sundhedsplejersken yder en særlig behovsorienteret indsats, som planlægges i tæt samarbejde med lærere, pædagoger og forældre.

Line Gade

Mobil:24 87 04 21 

Mail: liga@norddjurs.dk

Sundhedsplejerske på Auning Skole, Allingåbroskolen og Vestre Skole.


Kamilla Kjærgård Jørgensen

Mobil: 40 41 18 68

Mail: kkj@norddjurs.dk

Sundhedsplejerske på Rougsøskolen og Langhøjskolen.


Lisa Birch-Præst

Mobil: 40 82 18 41

Mail: ltbp@norddjurs.dk

Sundhedsplejerske på Djurslandsskolen,  Glesborg Skole, Min Friskole og Gjerrild-Bønnerup Friskole.


Lisbeth Kjærulff

Mobil: 24 87 40 76

Mail: likj@norddjurs.dk

Sundhedsplejerske på Toubroskolen, Østre Skole, Søndre Skole, Norddjurs Friskole, Anholt Skole og Heltidsundervisningen.

Sundhedsplejen i Norddjurs Kommune modtager sygeplejestuderende i 6. semester fra Sygeplejeskolen i Randers.

De studerende følges med sundhedsplejerskerne i ca. 14 dages praktik, hvor de observerer og deltager i mindre sundhedsplejerskehandlinger.

Desuden har Sundhedsplejen i Norddjurs Kommune sundhedsplejerskestuderende i praktik af 3 måneders varighed.

Den sundhedsplejerskestuderende følges med sundhedsplejerskerne og har også selvstændige opgaver.

Sundhedsplejen har ikke praktikanter fra folkeskoler, seminarier o.l.

Kontaktoplysninger på Sundhedsplejen

Sundhedsplejen har kontor i Familiehusets afd. i Allingåbro, Markedsplads 6, 8961 Allingåbro.

Sundhedsplejen kan træffes på tlf. 40 41 54 86.

Leder af Sundhedsplejen Malene Coulthard

Mail: maco@norddjurs.dk

Tlf.: 20 40 21 52

Sundhedsvejen

På sundhedsvejen.dk kan du følge dine børns udvikling gennem deres sundhedsplejerskes notater og registreringer.

www.sundhedsvejen.dk

Har du yderligere spørgsmål så kontakt:

Malene Coulthard
afdelingsleder
Sundhedsplejen