SSP og ungdomskriminalitet

På denne side kan du læse om Norddjurs Kommunes indsatser til forebyggelse og håndtering af kriminalitet iblandt børn og unge.

SSP samarbejdet i Norddjurs kommune er forankret i UngNorddjurs.

SSP er et lokalt samarbejde mellem skole, socialforvaltning og politi, hvis mål er at forebygge kriminalitet blandt børn og unge. SSP samarbejdet er et lokalt foretagende i de enkelte kommuner i Danmark.

På UngNorddjurs hjemmeside kan du finde mere information om SSP-samarbejdet, herunder aktuelle handleplaner og information, som er særligt rettet til forældre, til professionelle og til børn og unge.

Ungdomskonsulenterne er forankret i UngNorddjurs.

Ungdomskonsulenterne varetager en bred vifte af funktioner i Norddjurs Kommune, herunder Den Sociale Døgnvagt og SSP tovholder-funktionen i lokalrådet, opsøgende arbejde og fokus på en forebyggende indsats.

Ungdomskonsulenterne kan tilbyde dig: 

  • En samtale om dine problemer
  • En samtale med dig og dine forældre
  • At tage med dig til afhøring på politistationen
  • At tage med dig på kommunen
  • Vejledning om fritidsmuligheder
  • Hjælp, hvis du har begået kriminalitet
  • Hjælp, hvis du er på vej ud i et misbrug

Kontakt en ungdomskonsulent

Norddjurs Kommune har vedtaget en plan for indsats mod radikalisering. 

Plan for indsats mod radikalisering i Norddjurs Kommune

Har du yderligere spørgsmål så kontakt:

Norddjurs Kommune