Norddjurs Familieskole

Norddjurs Familieundervisning også kendt som Familieskolen er et familie-undervisningstilbud til børnefamilier.

Familieskolen er et tilbud, der retter sig mod børn på 0- 6. klassetrin, som har brug for udvikling og forandring for at komme til at trives bedre i skolen.

Dette gøres ved samarbejde mellem forældre, skole og Familieskole.

Familieskolen tilbyder forløb på cirka 18 uger. Familierne skal være i Familieskolen tirsdag og onsdag, mens barnet skal gå i sin klasse på hjemskolen mandag, torsdag og fredag. 

Man kan som forældre søge om økonomisk kompensation for et evt. løntab.

Der kan være op til 8 familier ad gangen på Familieskolen. Det gør, at forældrene får mulighed for at støtte sig til hinanden og drage nytte af hinandens erfaringer.

Det er Trivsel og Lærings (PPR) familievejledere, familierne møder på Familieskolen.

Læs mere 

Kontakt

Nete Fisker
Trivsel og Læring
Telefon:21 80 92 72

Kontakt

Helle Rosenløv
Trivsel og Læring
Telefon:51 92 60 56

Kontakt

Pernille Wieland
Trivsel og Læring
Telefon:22 53 70 08