Ofte stillede spørgsmål

Her kan du læse svar på de oftest stillede spørgsmål om reglerne for at få en dagtilbudsplads

Du kan skrive dit barn op til pasning, når dit barn har et CPR-nummer

Du skal skrive dit barn op senest tre måneder inden barnet skal starte i pasning for at være omfattet af pasningsgarantien.

Ja, dit barn er garanteret en plads i kommunalt tilbud, hvis: 

  • Du skriver dit barn op mindst tre måneder, før du har behov for pasning
  • Dit barn er mindst 30 uger ved opstartstidspunktet
  • Dit barn har bopæl i Norddjurs Kommune ved opstartstidspunktet

Nej, det kan du ikke. Vi gør vores bedste for at opfylde dine ønsker til pasning, men du kan ikke være sikker på, at få et af dem tilbudt. 

Hvis vi ikke kan opfylde et af dine ønsker til plads, vil vi finde et alderssvarende tilbud. Vi forsøger altid at finde en plads så tæt på det ønskede som muligt. 

Hvis du siger nej til en tilbudt plads, betragter vi pasningsgarantien som opfyldt. Din garantidato udsættes med tre måneder fra det tidspunkt, hvor du har fået tilbudt plads fra. 

I Norddjurs Kommune bliver børn med søskende i samme institution rykket frem på ventelisten. Søskendefordelen gives til biologiske søskende, adopterede søskende og sammenbragte børn med bopæl i samme hjem.

Børn af ikke-samlevende forældre med fælles forældremyndighed, som bor lige meget hos begge forældre, medregnes som søskende hos den af forældrene, hvor de er tilmeldt folkeregisteradressen

I Norddjurs Kommune indskriver vi børn den 1. og 16. i måneden i både institutioner og dagpleje. 

Du skal skrive dit barn op til pasning senest tre måneder før du skal bruge pladsen. Du kan godt skrive dit barn på venteliste, selvom I endnu ikke er tilflyttet kommunen. Hvis dit barn har plads i den kommune I flytter fra, skal du selv opsige pladsen hos dem. Det er så fraflytningskommunens opsigelsesregler, der er gældende. 

Nej, dit barn vil få en ny anciennitetsdato, når du opskriver til en plads i Norddjurs Kommune

Ja du har ret til at beholde din plads i Norddjurs Kommune. Du skal dog være opmærksom på, at taksten for pasningen kan være væsentligt dyrere. 

Du kan vælge pasning på deltid i forbindelse med barselsorlov. Du kan se de nærmere regler og finde ansøgningsskemaet via dette link

Deltidsplads - Barsel (norddjurs.dk)

Ca. 1 måned før din behovs - og garantidato vil du modtage et tilbud om plads. Brevet sendes til din E-boks, hvis du er tilmeldt Digital Post.

Ja, det skal du. Opskrivninger til vuggestue og børnehave er særskilte opskrivninger. Du kan derfor med fordel skrive dit barn op til begge dele så tidligt som muligt. 

Hvis dit barn får en plads i vuggestuedelen i en integreret daginstitution, er barnet dog automatisk sikret en plads i børnehaven i samme institution. 

Nej, du kan ikke klage over vores afgørelse om den plads, dit barn har fået. (Se evt. Dagtilbudslovens §26). Dit barn kan altid stå på venteliste til at blive flyttet til et andet tilbud. 

Du kan enhver tid ændre din behovsdato på Digital Pladsanvisning. Hvis der på tidspunktet for ændringen er mere end tre måneder til opstart, følger din garantidato med. 

Hvis der på tidspunktet for ændringen er mindre end tre måneder til ønsket opstart, følger din garantidato ikke med. 

Ændringen af behovsdato ændrer ikke ved din oprindelige opskrivningsdato til de pågældende ønsker. 

Vi vil altid kigge på dine ønsker ud fra den prioriterede rækkefølge, du selv har valgt. Det er dog ikke sikkert, at vi kan opfylde nogle af prioriteterne. 

Vi vil altid forsøge at tilbyde plads så tæt på din bopæl eller ønskede institution som muligt. Ifølge Norddjurs Kommunes visitationsregler kan vi tilbyde plads 11 kilometer fra din bopæl, medmindre du selv ønsker et område længere væk. 

Ja, du kan stå på venteliste til et andet tilbud, hvis du ikke har fået den plads du gerne vil have. Din anciennitet følger samme regler som første gang, du skrev dit barn op.