Minimumsnormeringer

Pr. 1. januar 2024 indføres et lovkrav om minimumsnormeringer i alle landets daginstitutioner. Du kan på denne side læse mere om, hvad det betyder for dagtilbud i Norddjurs Kommune.

Fra 2024 er det et lovkrav, at alle landets daginstitutioner følger minimumsnormeringerne. Dette krav gælder også for alle Norddjurs Kommunes kommunale og selvejende dagtilbud– og dermed også dit barns dagtilbud. Det betyder, at vi har afsat ekstra midler til pædagogiske personale, rundt omkring i Norddjurs Kommunes dagtilbud. 

 

Minimumsnormeringer er et udtryk for en opgørelse over forholdet mellem pædagogisk personale og antallet af indskrevne børn i daginstitutioner.

Derfor skal der fra 1. januar 2024 være

 • minimum 1 pædagogisk personale til 3 børn i vuggestuer.
 • minimum 1 pædagogisk personale til 6 børn i børnehaver.

Samtidig er det besluttet, at normeringen skal følge barnets alder, så børn, der rykkes i børnehave før de er fyldt tre år, sikres en normering på minimum 1 pædagogisk personale pr. 3 børn svarende til en vuggestuenormering.

Minimumsnormeringer opgøres som et årligt gennemsnit på kommuneniveau. Det vil sige, at det hverken opgøres på det enkelte dagtilbud- eller stueniveau. I kan som forældre derfor ikke nødvendigvis tælle en voksen pr. tre børn i jeres barns vuggestue eller en voksen pr. seks børn i jeres barns børnehave.

De pædagogiske personaleressourcer dækker først og fremmest over det pædagogiske personale i dit barns børnehus, dvs.:

 • Pædagoger
 • Pædagogiske assistenter
 • Pædagogmedhjælpere
 • Ledere
 • Pædagogstuderende
 • Pædagogiske assistentelever.

Som en del af aftalen om minimumsnormeringer er det aftalt, at lederne indgår med en vægt på 85 %.

Udover det pædagogiske personale tæller støttetimer til børn i udsatte positioner med i opgørelsen af minimumsnormeringer. I Norddjurs Kommune betyder det specialpædagogiske vejledere.

Vikarer indgår også i optællingen.

Der er også personalegrupper, som ikke tælles med i opgørelsen af minimumsnormeringen, men som fortsat er til stede i dit barns børnehus. Dette er blandt andet, følgende personalegrupper i forhold til specifikke børn og børnegrupper:

 • Psykologer
 • Fysioterapeuter
 • Ergoterapeuter
 • Logopæder

Derudover er der enkelte børnehuse, som hvert år tildeles ekstra midler til pædagogisk personale, fordi der kan være flere børn med særlige udfordringer. Dette tæller heller ikke med i opgørelsen.

Når vi taler om opgørelse af normeringer, er det vigtigt at have for øje, at den ikke tager højde for, hvor meget tid personalet bruger sammen med børnene (den såkaldte ansigt-til-ansigt-tid). Personalets og lederens vægt i normeringsopgørelsen er derfor ikke fastsat på baggrund af den præcise tid, som det pædagogiske personale eller lederen har med børnene.

 

 

Kontakt Pladsanvisningen

Glesborg Bygade 1
8585 Glesborg
E-mail.: pladsanvisningen@norddjurs.dk
Tlf.: 89 59 11 40

Telefontid Pladsanvisningen:

Mandag - Tirsdag:   
10.00-15.00
Torsdag:                 
10.00-17.00

Den Digitale Hotline

Har du brug for hjælp til selvbetjeningsløsningerne, kontakt den Digitale Hotline på tlf.: 70 20 00 00

Læs mere om den Digitale Hotline her: