Den kommunale ramme

Her kan du læse om Den kommunale ramme for dagtilbud for Norddjurs kommune

”Vores Dagtilbud” skal give et overblik over væsentlige rammer og retningslinjer for dagtilbudsområdet i Norddjurs Kommune.

Rammen opdateres og kvalificeres hvert andet år og skal danne udgangspunkt for politiske drøftelser af udviklingen på dagtilbudsområdet samt skærpe opmærksomheden på indsatser og samarbejdsflader, der skal sikre læring og trivsel for børn i 0-6 årsalderen i Norddjurs Kommune. 

Link til den kommunale ramme