Dagtilbud til børn med handicap

Særligt dagtilbud tilbydes børn med betydelig og/eller varig fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse.

Alle børn skal have mulighed for at komme i dagtilbud. Men nogle børn har så omfattende og komplekse behov for støtte og behandling, at de ikke kan tilgodeses i almindelige dagtilbud – heller ikke selv om der gives støtte til det enkelte barn med ekstra personale.

Optagelse i særlig dagtilbud sker ikke på baggrund af diagnose eller karakteren af funktionsnedsættelsen.

Optagelsen skal ske på baggrund af en grundig helhedsorienteret tværfaglig undersøgelse og vurdering af det enkelte barns behov for hjælp, støtte og træning i et særligt dagtilbud.

Har du yderligere spørgsmål så kontakt:

Norddjurs Kommune